Thursday, August 20, 2015

Good day.

Food shopping day, only 100zl this week including meat from Bistry. That's a good thing. Coming home from shopping, little four year old Bartek from downstairs was in the driveway with his grandmother and when he saw us pull in he started waving and saying hello. He is such a cute, friendly child and I really like him. I have to buy some suckers to keep with us so next time we see him I can give him one. He is such a contrast to Zuzanna, our neighbor, who hides every time she sees us. I should introduce her to Bartek, maybe his personality will rub off on her.

I heard from Ola, our "granddaughter" now in Florida and she managed to rent a room for $200 a month from another student at the university so now she has permanent housing. She will get her class schedule this week and begin on Monday.

I've been having so much trouble with Internet Explorer 11 freezing up lately that I've switched to using Firefox. It works much better and when using FB is doesn't pause when scrolling like IE has been doing. I was so use to IE that I didn't want to switch but I think it's time now so I did it. I couldn't see the menu bar on Firefox but after checking the net I found out all you have to do is press the Alt key and it appears.

As you can tell by reading the Polish translation here now, my friend from Bydgoszcz returned from Turkey and is once doing the translations for me. Thank you very much for that. I never thought, when I first started writing this blog in 2006, that it would be a means for making friends and developing good relationships in Poland. I'm so grateful to all of you readers. I know most of you don't comment on my blogs but I know you're out there. I hope we have many more years together.

Dzień zakupu żywności, w tym tygodniu tylko 100zł łącznie z mięsem od Bistry. W porządku. Kiedy wracaliśmy z zakupów do domu, mały czteroletni Bartek mieszkający pod nami był z babcią na podjeździe, a kiedy nas zobaczył, jak wjeżdżamy, zaczął do nas machać i witać się z nami. On jest takim uroczym, przyjaznym  dzieckiem i bardzo go lubię. Muszę kupić kilka lizaków i mieć je przy sobie,  więc kiedy następnym razem go zobaczymy, to  mogę mu jeden dać. On jest przeciwieństwem  Zuzanny, naszej sąsiadki, który chowa się za każdym razem, kiedy nas widzi. Należy przedstawić  ją  Bartkowi,  może jego osobowość przejdzie na nią.

Słyszałem od Oli, naszej "wnuczki" będącej teraz na Florydzie, że udało jej się wynająć pokój za 200 $ miesięcznie od innego studenta z uniwersytetu, więc teraz ma stałe miejsce zamieszkania. W tym tygodniu dostanie harmonogram zajęć  i w poniedziałek zaczynie studia.

Ostatnio miałem tak wiele problemów z Internet Explorer 11, który nagle przestał odpowiadać, że przełączyłem się na  przeglądarkę Firefox. Działa znacznie lepiej, a podczas korzystania z FB nie zatrzymuje się podczas przewijania, jak to robił IE. Używałem IE i nie chciałem zmieniać, ale myślę, że teraz  jest czas, więc to zrobiłem. Nie widziałem paska menu w Firefoksie, ale po sprawdzeniu w sieci znalazłem, że wszystko, co musisz zrobić, to nacisnąć klawisz Alt i pasek się pokazuje.

Jak można powiedzieć, czytając teraz, w tym miejscu polską wersję, moja znajoma z Bydgoszczy wróciła z Turcji i teraz robi dla mnie tłumaczenia. Bardzo za to dziękuję. Nigdy nie myślałem, kiedy zacząłem pisać ten blog w 2006 roku, że będzie on środkiem do nawiązywania przyjaźni i rozwijania dobrych relacji w Polsce. Jestem bardzo wdzięczny wam, wszystkim moim czytelnikom. Wiem, że większość z was nie komentuje moich wpisów, ale wiem, że tam jesteście. Mam nadzieję, że przed nami jeszcze wiele wspólnych lat.

[8/20/2015 7:31:22 PM] Alina : PS. Bardzo dziękuję wszystkim czytelnikom bloga Davida za tolerancję podczas czytania polskiej wersji. Moje tłumaczenia są bardziej „intuicyjne” niż poprawne pod względem językowym i translatorskim. Ja też się uczę i będę zobowiązana za wszelkie sugestie i pomoc. Chciałabym, aby ten blog pisany z pasją, miał również dobrą polską wersję. Pozdrawiam serdecznie

2 comments:

Deb said...

We are here, and we enjoy reading your reports from Poland!

GoogleGaggler said...

Ditto Deb, David!

Stephanie