Sunday, August 02, 2015

Rest.

32c and similar for this whole week. However, cooler in our flat with the breeze blowing through it and Joan is preparing the vegetable salad for dinner tonight. After she is done, we'll go out for a while to enjoy the beautiful day.

There have been several warning this week not to vacation in southeastern Turkey because of the concern of terrorist attacks. We have three friends who left yesterday to Istanbul so they should be in a safe area. Joan and I have ruled out visiting any middle east country in our travels. There are still many places safer that we have not seen yet.

I woke up this morning and added 6 new words to my Polish vocabulary that I must start to use in conversations. Joan's Spanish is improving and now she is working on making sentences more fluid as well as learning other things. It's also helping her memory because sometimes when we study she knows the words before I do. That is a good thing. Personally, I know Polish is more important but Spanish is easier for her, it takes no effort on my part to get her to study and that is a great relief.

We met a young man today, a waiter, from Białorus, who came to Poznań to university but more than that. His plan was to stay long enough, 5 years, to get a permanent resident card so he could apply for Polish citizenship and once he had it, move to London. Now he has his card and is applying for citizenship. It was quite a plan and will be interesting to see how it turns out.

32c i podobne do tego cały tydzień. Jednak w naszym mieszkaniu chłodnicy z bryzą przez to i Joan przygotowuje sałatka jarzynowa na kolację dziś wieczorem. Po zrobiła, pójdziemy na chwilę, aby cieszyć się piękny dzień.

Było kilka ostrzeżenie to nie do tygodnia w południowo-wschodniej Turcji, urlop ze względu na obawy przed atakami terrorystycznymi. Mamy trzech przyjaciół, którzy opuścili wczoraj do Stambułu, więc powinny one być w bezpiecznej okolicy. Joan i ja wykluczyć, odwiedzając dowolny kraj na Bliskim Wschodzie, w czasie naszych podróży. Istnieje jeszcze wiele miejsc bezpieczniejszych, że jeszcze nie widziałem.

Obudziłem się dziś rano i dodano 6 nowych słów do mojego polskiego słownictwa, że ​​muszę zacząć używać w rozmowach. Joanny hiszpański poprawia się, a teraz pracuje nad co bardziej płynne zdania, jak również uczenie się innych rzeczy. To także pomaga jej pamięć, bo czasami, gdy badamy zna słowa zanim to zrobię. To jest dobra rzecz. Osobiście wiem, że polski jest ważniejszy, ale hiszpański jest jej łatwiej, to ma żadnego wysiłku z mojej strony, aby uzyskać jej się uczyć i to jest wielka ulga.

Spotkaliśmy młodego człowieka dzisiaj, kelnera, od Białoruś, który przyjechał do Poznania na studia, ale więcej. Jego plan był tam wystarczająco długo, 5 lat, aby uzyskać kartę stałego rezydenta, aby mógł ubiegać się o polskie obywatelstwo i raz miał go, przenieść się do Londynu. Teraz ma swoją kartę i ubiega się o obywatelstwo. To było dość planu i będzie interesujące zobaczyć, jak się okazuje.
No comments: