Friday, August 14, 2015

Meeting Lori.


We had a nice dinner meeting last night at the Puro hotel with Lori, the lady from Global Volunteers. Joan had trout, I had a pork chop and Lori, a burger. We talked for about two hours and then had to leave because our parking meter time was at end. It was such a beautiful night we didn't want to go back home just then so we moved our car and went back to the rynek. Night time in the rynek is much different than the day. It is filled with people and all the cafes were full or almost full and our favorite one was too. So we found an open table in the café next to it, sat down for a café mrzona and observed all the people going by. Now the rynek is filled with many kiosk's selling different items in preparation for this Saturday's holiday. The lighting on all the buildings give it a special effect at night so I just had to take some pictures. We were back home about 10:00 and I took a picture of Joan in her pretty blue dress as we were about to enter our flat.

Mieliśmy miły kolacja spotkanie ostatniej nocy w hotelu Puro z Lori, pani z Global Volunteers. Joan pstrąg, miałem schabowego i Lori, hamburgera. Rozmawialiśmy przez około dwie godziny, a potem musiał odejść, bo nasz czas parkometrów było na końcu. To była taka piękna noc nie chcieliśmy wracać do domu tylko wtedy więc przenieśliśmy nasz samochód i wrócił do rynek. Pora nocna w Rynku jest znacznie różni się od dnia. Jest wypełniona ludźmi i wszystkie kawiarnie były pełne lub prawie pełne, a nasz ulubiony był zbyt. Więc znaleźliśmy otwarty stół w kawiarni obok niego, usiadł na mrzona kawiarni i przestrzegać wszystkich ludzi idzie przez. Teraz Rynek pełen jest wielu kiosku sprzedaje różne przedmioty, w tym przygotowania do sobotniego wypoczynku.Oświetlenie na wszystkich budynkach dać efekt specjalny w nocy, więc po prostu musiałem zrobić kilka zdjęć. Wróciliśmy do domu o 10:00, a ja zrobiłem zdjęcie Joanny w jej dość niebieskiej sukience, jak byliśmy zamiar wprowadzić nasze mieszkanie.

1 comment:

Lori said...

It was a wonderful evening. Glad you enjoyed the rynek too. Joan had the trout!