Sunday, August 30, 2015

Rest.

A day of rest. Only one conversation with Piotr from Lublin and Maria from Spain. It seems Piotr misunderstood my last message a few months ago and he thought I didn't want to talk with him anymore. I contacted him last week to see when we would talk again and today he told me what he thought my last message meant which I assured him was interpreted wrong. Maria was helpful making me understand the use of several Spanish words and that some of the things we have learned to say from the DVD's are said differently in Spain.

Of course, there is no day of rest from learning Polish or Spanish so after studying Spanish with Joan I switched to my Polish assignments from Zbyszek and wrote 40 sentences of the 70 he assigned me. While Joan is doing household things like cooking or washing dishes we put on the Spanish learning DVD's so she can hear them. It's not concentrated learning, more like just hearing Spanish. We also opened up the couch, turning it into a bed to get it ready for my nephew. We both laid on it and think it will be comfortable for them although we are also considering letting them use our bedroom so they have more privacy. My sleep is so erratic I wouldn't want to wake them up in the middle of the night.

Dzień odpoczynku. Tylko jedna rozmowa z Piotrem z Lublina i Maria z Hiszpanii. Wydaje Piotr źle zrozumiał moją ostatnią wiadomość kilka miesięcy temu i pomyślał, że nie chcę z nim rozmawiać więcej. Skontaktowałem się z nim w zeszłym tygodniu, aby zobaczyć, kiedy znów będziemy dzisiaj rozmawiać, a on powiedział mi, co myśli moja ostatnia wiadomość oznaczało, które Zapewniłem go, był interpretowany w błędzie. Maria był pomocny, co mi zrozumieć wykorzystanie kilku hiszpańskich słów i że niektóre z rzeczy, które nauczyły się mówić od DVD mówi inaczej w Hiszpanii.

Oczywiście, nie ma dnia odpoczynku od nauki języka polskiego lub hiszpańsku więc po studiach Hiszpański z Joan przeszedłem do zadań z moich polskich Zbyszek napisał 40 wyroki w 70 roku przydzielił mnie. Choć Joan robi rzeczy domowych jak gotowanie czy zmywanie naczyń stawiamy na hiszpański nauka DVD tak, aby mogła je usłyszeć. To nie jest skoncentrowane nauki, bardziej jak po prostu słysząc hiszpańskiego. Mamy również otworzył kanapę, przekształcając go w łóżku, aby był on gotowy do mojego siostrzeńca. Oboje położył na nim i że będzie to wygodne dla nich, choć rozważamy także pozwalając im korzystać z naszej sypialni, więc mają więcej prywatności. Mój sen jest tak nieobliczalny nie chciałbym ich obudzić w środku nocy.

No comments: