Monday, August 31, 2015

Hot day-36c

Almost a full moon last night. It would have been a marvelous night for a moon dance but we're giving Joan's leg time to heal so we just stayed home. We did Skype with Joan's daughter, son and grandkids so that was the highlight of our evening. We were happy to hear her husband, Virgil, now has a fairly secure full time job now with the Sears corporation only 5 miles from their home. Our grandson is working full time and attending college at night and on the weekends.

It was a warm day today and we watched a little news about the huge immigrant problem in Europe now, especially in Budapest where we will be going at the end of September. For some reason the Hungarian government won't let them leave and go to Germany where they will be allowed to live. Germany expects to receive 800,000 immigrants. There are more than a few countries in the European Union who will not accept immigrants and this could be a big problem for the continuation of the European Union. Poland has taken 2000, so far, in Warsaw.

Joan is in the kitchen making the vegetable salad while listening to the Spanish DVD's. Tomorrow I have to go to the hospital and make an appointment for her stitches to be removed and get the results of the biopsy.

 Prawie pełni księżyca w nocy. To byłaby cudowna noc do tańca księżyca, ale dajemy Joan czas nóg uzdrowić więc po prostu zostali w domu. Zrobiliśmy Skype z córką, synem i wnukami, tak aby był punktem kulminacyjnym naszej wieczorem Joanny. Byliśmy szczęśliwi, aby usłyszeć jej męża, Wergiliusza, teraz ma dość bezpieczny pełnym wymiarze czasu pracy teraz z korporacji Sears tylko 5 mil od ich domu. Nasz wnuk pracuje w pełnym wymiarze godzin i udział w kolegium w nocy iw weekendy.
To był ciepły dzień dzisiaj i oglądaliśmy trochę wiadomości o ogromnym problemem imigrantów w Europie teraz, zwłaszcza w Budapeszcie, gdzie my będziemy jechać pod koniec września. Z jakiegoś powodu węgierski rząd nie pozwoli im opuścić udać się do Niemiec, gdzie będą one mogły żyć. Niemcy spodziewa się otrzymać 800.000 imigrantów. Istnieje więcej niż kilka krajów Unii Europejskiej, którzy nie przyjmują imigrantów, a to może być duży problem dla kontynuacji Unii Europejskiej. Polska podjęła 2000, do tej pory, w Warszawie.
Joan jest w kuchni dokonującej surówka podczas słuchania hiszpański DVD. Jutro muszę iść do szpitala i umówić się na jej szwy należy usunąć i uzyskać wyniki biopsji.


1 comment:

greenbandman said...

Poland has taken thousands of refugees from Ukraine in this past year, but they are not classified as refugees. No other country has taken in more Ukrainians than Poland and even given hospitalization for their citizens and soldiers. http://thenews.pl/1/10/Artykul/219215,Poland-to-rethink-stance-on-refugee-intake