Sunday, August 23, 2015

Experimentation.

 Sylwia gave us this plant as a present. Anyone know the Polish name for it?
It was experimentation day. Since I have 2 laptops, I decided to upgrade the 2nd laptop, my backup laptop, to Windows 10. Thanks to instructions from cousin Andrzej I was able to do it but it took some time. I didn't like the new opening screen so I changed it to the Classic shell setup like in Windows 7 because I'm more familiar with that. I'm keeping my main laptop in Window's 8 until the bugs are worked out of Windows 10. There are always bugs in newly released operating systems.

In about two weeks we're going to take a little day trip to Żelona Góra to meet Mirka and Dan who moved to Poland last January. They are readers on my blog and one or two things they learned from our experience mad the move a little easier and she wrote to tell me about it. It's only about a two hour drive so it's not so far. I've been there once before, several years ago, but Joan has not so she can see more of Poland.

While Joan stayed home to wash dishes and prepare the menu for next week, I took a 3km walk out of our neighborhood through a forested area and was pleasantly surprised when I saw a large field of golden rod in bloom. Unfortunately I didn't have my camera. I made a stop in the little church of Podalany but at 2PM it was already locked and I couldn't go in. In my youth, churches were always open but times have changed.

To był dzień, eksperymenty. Ponieważ mam 2 laptopy, postanowiłem uaktualnić 2nd laptopa, laptop, mój backup 10. Dzięki do systemu Windows z instrukcjami kuzyn Andrzej udało mi się zrobić, ale minęło trochę czasu. I nie podoba mi się nowy ekran otwarcia więc zmieniłem go do klasycznej konfiguracji powłoki jak w systemie Windows 7, ponieważ jestem bardziej zaznajomieni z tym. Trzymam mój główny laptopa w okna 8 aż błędy są wypracowane Windows 10. Nie zawsze są błędy w nowo wydanych systemów operacyjnych.
W około dwóch tygodni mamy zamiar zrobić sobie małą wycieczkę do Żelona Górze spotkać Mirka i Dan, który przeniósł się do Polski w styczniu ubiegłego roku. Są czytelnicy na moim blogu i jednej lub dwóch rzeczy, których nauczyłem się od naszego doświadczenia szalony ruch trochę łatwiej, a ona napisała mi powiedzieć o tym. To tylko o dwie godziny jazdy, więc nie jest tak daleko. Byłem tam kiedyś, kilka lat temu, ale Joan nie tak widzi więcej Polski.
Chociaż Joanna została w domu do mycia naczyń i przygotować menu na przyszły tydzień, wziąłem 3 km spacer z naszej okolicy przez zalesionej okolicy i był mile zaskoczony, kiedy zobaczyłem duże pole złotym pręta w rozkwicie. Niestety nie miałem mojego aparatu. I szalony przystanek w małym kościele Podalany ale w 2PM został już zablokowany i nie mogłem wejść. W młodości, kościoły były zawsze otwarte, ale czasy się zmieniły.
1 comment:

GoogleGaggler said...

Pretty sure this is a variety of Croton (and when I looked up Croton--English-to-
Polish)-- it said:

Kroto roślin

http://www.gardeningknowhow.com/houseplants/croton/care-croton-plants.htm