Saturday, October 10, 2015

Cameras!

I spent an hour at Media Mart(Best Buy) talking to someone about cameras. He seemed to know what he was talking about and recommended the Sony 6000, mirrorless camera. At 2,500 zl it wasn't something I took too seriously to buy although all the things he said about it seemed good. For me, it just didn't look like a real camera. I mean, it did look like a camera but not with the big lens and small body. Guess I still think of the older and newer cameras that you don't carry in your pocket. This Sony wouldn't fit in my pocket either but it would be close.I'm more in favor of the Nikon D3300.Spent a few hours this morning doing Polish homework and then later, Spanish. We've been away from language learning for two weeks so it was good to get back into the habit. Now we'll keep at it until our trip to England but that's only for 5 days so it won't be as bad.

Spędziłem godzinę w Media Mart (Best Buy) rozmawia z kimś o kamerach. Wydawało się, że wiesz, co on mówi i zalecił Sony 6000, bez lustra aparatu. W 2500 zl to nie było coś, co trwało zbyt poważnie do zakupu mimo wszystkich rzeczy powiedział o wydawało się dobre. Dla mnie to po prostu nie wyglądać jak prawdziwy aparat fotograficzny. To znaczy, to nie wygląda jak aparat, ale nie z dużym obiektywem i małym ciele. Zgadnij, nadal uważam, starszych i nowszych aparatów, że nie nosić w kieszeni. Ten Sony nie mieści się w mojej kieszeni albo ale byłoby close.I'm bardziej na korzyść D3300 Nikon.

Spędziliśmy kilka godzin tego ranka robi polską pracę domową, a później, hiszpański. Byliśmy z dala od nauki języka przez dwa tygodnie, więc dobrze było wrócić do nałogu. Teraz będziemy trzymać w nim aż do naszej podróży do Anglii, ale to tylko przez 5 dni, więc nie będzie tak źle.

No comments: