Saturday, October 24, 2015

Woodchester, England 
A very unusual day today visiting a mansion started but abandoned before it was finished.
 
 
Woodchester Mansion is a Grade I listed house in the Victorian Gothic style. It is absolutely unique because it is unfinished, so offers visitors the opportunity to see how a house of this period was constructed. The architect was a young local man called Benjamin Bucknall, and both he and his patron, the wealthy William Leigh, were admirers of the important French architect Eugene Viollet-le-Duc. There is a strong French influence in the style of the house which also makes Woodchester slightly different from other buildings of its type and time. In addition, Leigh was a perfectionist who exerted a strong and active influence on all the work he undertook, so the quality of the craftsmanship in the house is very high. In a way it is a shame he never completed the house but in another way it is good because it is the only mansion in England that gives you a view of how it looked during the construction. If you want to see more of the house and the views we saw today you will have to look at the slideshow on the right.
 
I especially liked seeing this mansion because it shows you how one of these types of mansions was built and the kind of work that went into it. We spent about two hours there seeing everything we could inside and then we went outside for a short walk around the estate before we headed for a point with a good view normally, of Wales, in the distance. Unfortunately, the weather was not kind and the view was clouded but it was still a good place to be to see how the English countryside is divided up in patchwork style, each section divided by stone walls or hedges.
 
 
Bardzo niezwykły dzień dzisiaj odwiedzając opuszczony dwór zaczął, ale zanim skończył.
Woodchester Mansion znajduje się w zabytkowym domu w wiktoriańskim stylu gotyckim. To jest absolutnie wyjątkowy, ponieważ jest niedokończone, więc oferuje turystom możliwość zobaczenia, jak domek z tego okresu została zbudowana. Architekt był młody człowiek nazwiskiem Benjamin lokalne Bucknall, i zarówno on, jak i jego patron, bogatych William Leigh, byli wielbiciele ważnego francuskiego architekta Eugène Viollet-le-Duc. Istnieje silne wpływy francuskie w stylu house, który również sprawia, Woodchester nieznacznie różni się od innych budowli tego typu i czasu. Ponadto, Leigh był perfekcjonistą, który wywarł silny i aktywny wpływ na całą pracę, jaką podjął, więc jakość rzemiosła w domu jest bardzo wysoka. W taki sposób, że to wstyd, że nigdy nie ukończony dom, ale w inny sposób, to jest dobre, ponieważ jest to jedyna posiadłość w Anglii, który daje obraz tego, jak wyglądało to w trakcie budowy. Jeśli chcesz zobaczyć więcej z domu i widoki widzieliśmy dzisiaj trzeba będzie spojrzeć na pokaz slajdów z prawej strony.
Szczególnie podobało mi się widząc ten dwór, ponieważ pokazuje, jak jeden z tych typów rezydencji został zbudowany i rodzaj pracy, który poszedł do niego. Spędziliśmy około dwóch godzin nie widząc wszystko, co mógł, wewnątrz i na zewnątrz, a następnie udaliśmy się na krótki spacer po osiedlu, zanim udał się do punktu, z dobrym widokiem normalnie, Walii, w odległości. Niestety, pogoda nie był miły i widok był zachmurzone, ale nadal było to dobre miejsce, aby zobaczyć, jak na angielskiej wsi jest podzielona w stylu patchwork, każdy rozdział podzielony przez kamienne mury i żywopłoty.

No comments: