Friday, October 16, 2015

Decision time.
After a lot of discussion, research on the internet and consultation with a few photographers, I made the decision to buy the Sony a6000 camera for several different reasons. Zbyszek has the a5000 model and his pictures look good but not enough control for taking pictures in darker rooms like in palaces. For me, that was a necessity. I've lost too many pictures with my Canon camera because of that and since I had to get a new camera, I chose the 6000.  Now it's a matter of time to get use to it and know how to use all of it's options. I think once I accomplish that, it will have been a good choice. I can also take panaromic views of cities or scenery now. Also, video's are more possible but it seems that take up the battery life rather quickly. I don't know that for sure until I start using it. I started with the perfect subject, my wife!

I skyped with my son last night for over an hour and caught up with how his life is going in the U.S.  He's thinking he will finally be able to come and visit us next May. I hope it works out. I would love to show him Poland.

Today was lesson day with Zbyszek, the ususal stuff...grammar, grammar, grammar. In the afternoon we both studied Spanish and Joan is happy with her progress, me too.

Printed out our boarding passes for the flights to and from England so that is done. We won't pack until the night before we leave but won't take much since it's only for four days. We're looking forward to seeing Jackie and Tony again, it's been about three years since our last meeting.

Po wielu dyskusjach, poszukiwaniach w Internecie i konsultacjach z kilkoma fotografami, podjąłem decyzję, aby kupić aparat Sony6000 z kilku różnych powodów. Zbyszek ma model A5000 i jego zdjęcia są dobre, ale aparat nie ma  wystarczającej kontroli podczas robienia zdjęć w ciemnych pomieszczeniach, jak w pałacach. Dla mnie to jest konieczność. Z tego powodu wiele zdjęć zrobionych z mojego aparatu Canon było nieudanych, a ponieważ muszę mieć nowy aparat, wybrałem 6000. Teraz to tylko kwestia czasu jego zakupu i nauki, jak korzystać z wszystkich opcji. Myślę, że tego dokonam, to będzie dobry wybór. Teraz też będę mógł zrobić zdjęcia panoramiczne miast lub widoków. Ponadto, można lepiej nagrać wideo, ale wydaje się, że ta czynność skraca dość szybko żywotność baterii. Nie wiem tego na pewno, dopóki nie zacznę tego używać. Zacznę od doskonałego obiektu, mojej żony!

W nocy przez ponad godzinę rozmawiałem z moim synem przez Skype i nadogoniłem wiedzę o tym, jak toczy się jego życie w US. On myśli, że w końcu będzie w stanie odwiedzić nas w przyszłym roku w maju. Mam nadzieję, że to zadziała. Bardzo chciałbym pokazać mu Polskę.

Dzisiaj był dzień lekcji polskiego ze Zbyszkiem, zwykłe rzeczy ... gramatyka, gramatyka, gramatyka. Po południu oboje studiowaliśmy hiszpański i Joan jest zadowolona z swoich postępów, ja też.

Wydrukowałem nasze karty pokładowe na loty tam iż  powrotem z Anglii, ta sprawa zakończona. Nie będziemy się pakować aż do nocy przed wyjazdem, ale nie potrzebujemy wiele, ponieważ są to tylko cztery dni. Czekamy na ponowne spotkanie z Jackie i Tony, to już 3 lata od naszego ostatniego spotkania.

No comments: