Sunday, October 18, 2015

Oregon!

Thanks, Lucie, for the advice. I found several good video's already on YouTube to explain many of the functions on the camera. It's just a matter of trying them out to see the results they produce. It's a little amazing that Sony didn't produce a good user manual for that purpose.

Today was a day we've been waiting for.  At 8PM was the Oregon group performing at the Blue Not Club that I bought tickets for last week. We spent the early part of the day watching football and even took a nap in the afternoon, something we have don't in a long time. At 7:15 in the evening we drove to the club to hear the concert. I took my camera to experiment with it also.

Dzięki, Lucie, za radę. Znalazłem kilka dobry film już na YouTube, aby wyjaśnić wiele funkcji w aparacie. To tylko kwestia wypróbowując je, aby zobaczyć wyniki, które produkują. To trochę niesamowite, że Sony nie produkują dobrą instrukcję do tego celu.


Dzisiaj był dzień czekaliśmy na. O 8 wieczorem była grupa Oregon występując w klubie Blue Not, że kupiłem bilety na ostatni tydzień. Spędziliśmy na początku dnia, oglądanie piłki nożnej, a nawet sobie drzemkę po południu, nie mamy coś zrobić, w długim czasie. Na 7:15 wieczorem pojechaliśmy do klubu, aby usłyszeć koncert. Wziąłem aparat do eksperymentowania z nim również.

No comments: