Wednesday, October 14, 2015

Debate

We watched the Democratic Presidential Debate today via YouTube. I see only two possible winners out of the five who are hoping to win. We are still voting for Bernie Sanders, the debate didn't change our minds.

I had two conversations today with Polish women living in France and England. I asked both of them about using the Polish word for "which"(Który). Then ending of the word changes in Polish depending on gender and case so there are 6 or 7 ways to say the word. It can be confusing but no more confusing than anything else.

Met with Zbyszek, talked about cameras, politics and general things. Other than that not much else was done today except for normal language studies.

 Dzisiaj na Youtubie oglądaliśmy debatę prezydencką demokratów. Widzę tylko dwóch możliwych zwycięzców spośród pięciu, którzy mają nadzieję na zwycięstwo. Nadal głosujemy na Bernie Sandersa, debata nie zmieniła naszego zdania.

Dzisiaj miałam dwie rozmowy z Polkami żyjącymi we Francji i Anglii. Poprosiłem obie o użycie polskiego słowo ", który”. Końcówka tego słowa zmienia się w języku polskim w zależności od płci i przypadku, więc jest 6 lub 7 sposobów, aby powiedzieć to słowo. To może być mylące, ale nie bardziej skomplikowane, niż cokolwiek innego.

Spotkaliśmy się z Zbyszkiem, mówiliśmy o aparatach fotograficznych, polityce i o ogólnych sprawach . Tyle tylko i nic ponadto nie było zrobione, oprócz normalnych studiów językowych.

No comments: