Saturday, October 31, 2015

Saturday meeting.
We arrived on time for our Saturday meeting with Marty, a retired person, reader of my blog, who wanted to meet us. We talked for a little while sitting in Kandulski's in Stary Browar. A short time later, to our surprise, Zbyszek walked in and was surprised to see us there. We invited him to join us and we talked for another hour before it was time to go home.

On the way home I stopped at the little cemetery to try out my camera with night time pictures of graves to see how they would look. The pictures in the slideshow were taken without flash and I am very happy to say I think they came out looking good. Maybe there is a way I will learn later but for now I think tomorrow nights pictures in Golina will look good. What do you think of the pictures in the slideshow?

Przyjechaliśmy na czas dla naszego sobotniego spotkania z Marty, emeryt, czytelnika mojego bloga, który chciał się z nami spotkać. Rozmawialiśmy przez chwilę siedzi w Kandulski jest w Starym Browarze. Niedługo później, ku naszemu zdziwieniu, Zbyszek wszedł i był zaskoczony, aby zobaczyć nas tam. Zaprosiliśmy go do przyłączenia się do nas i rozmawialiśmy przez godzinę, zanim nadszedł czas, aby wrócić do domu.


W drodze do domu, zatrzymał się na małym cmentarzu wypróbować mój aparat ze zdjęć nocnych z grobów, aby zobaczyć, jak będą wyglądać. Zdjęcia w pokazie slajdów zostały wykonane bez lampy błyskowej i jestem bardzo szczęśliwy, że myślę, że wyszło dobrze wyglądać. Być może istnieje sposób dowiem się później, ale teraz myślę, że jutro nocy zdjęć w Golina będzie dobrze wyglądać. Co sądzisz o obrazu w pokazie slajdów?

1 comment:

Mirka said...

I did look at the photos, they are great! I'm hoping to get some tomorrow as well! Will take the tri-pod, but setting the ISO might be better..
Thank you for posting!