Saturday, October 17, 2015

Playing around.

Playing around with this new camera has been interesting. There are so many different things I can do to get good pictures and it will take a little bit more to really realize it's full potential. I took a picture in our dining room in the complete dark with only the flash and it came out perfect when I adjusted the ISO setting. I still have to learn many things. It would be nice to take a class, in English, about this camera but that's not possible. Therefore, it's going to be a slow progress but eventually I will get there.

I had a little chat with our friend, John, who lost his wife last month and he will be returning home tomorrow but hopes to come back for the holidays. Unfortunately, our plans to meet before he left didn't work out because of our travels and his.

Tonight Joan is making a zucchini casserole for dinner. We like it very much but only have it during the winter months even though winter hasn't officially started yet.

Zabawy z nowym aparatem był ciekawy. Jest tak wiele różnych rzeczy można zrobić, aby uzyskać dobre zdjęcia, a to zajmie trochę więcej, aby naprawdę sobie sprawę, że to pełny potencjał. Zrobiłem zdjęcie w naszej jadalni w kompletnej ciemności, tylko z lampą błyskową i wyszło idealnie, kiedy zmienić ustawienia ISO. Muszę jeszcze nauczyć się wielu rzeczy. Byłoby miło, aby wziąć udział w zajęciach, w języku angielskim, na temat tego aparatu, ale nie jest to możliwe. W związku z tym, że będzie to powolny postęp, ale w końcu będę tam dostać.


Miałem trochę porozmawiać z naszym przyjacielem, Jana, który stracił żonę w zeszłym miesiącu i będzie mu powrót do domu jutro, ale ma nadzieję wrócić na święta. Niestety, nasze plany spotkać zanim wyszedł z tego nie wyszło, bo z naszych podróży i jego.


Dziś w nocy Joan robi cukinia zapiekankę na kolację. Mamy bardzo ją lubię, ale to tylko w miesiącach zimowych, mimo że zima nie jest jeszcze oficjalnie rozpoczęły.

1 comment:

Lucie Haskins said...

David, it's amazing what instructions one can find on the Internet, especially YouTube videos, nowadays. I wonder if it would be worth googling "video instructions for ........." or "advanced training for .........."

Just a thought!