Friday, October 30, 2015

Quiet


Quiet day except for Polish lesson. We stayed at home, did some homework. studied a little and that was about all for today.

In two days, on 1st of November, we celebrate All Saints’ Day (in Polish "Dzień Wszystkich Świętych"). It is also known as the "Day of the Dead", as many people commemorate dead family members and friends.
The candles that are lit on graves burn for long night hours. It is believed that these candles help the departed souls to find their way to heaven.  There is a video to show you what it's like on that day.

https://www.youtube.com/watch?v=NoF0xhgoKWY

Spokojny dzień z wyjątkiem polskiego lekcji. Mieszkaliśmy w domu, zrobiliśmy kilka prac domowych. Studiował trochę i to było wszystko na dzisiaj.

W ciągu dwóch dni, w dniu 1 listopada obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych (po polsku "Dzień Wszystkich Świętych"). Znany jest również jako "Święto Zmarłych", jak wielu ludzi upamiętnienia zmarłych członków rodziny i przyjaciół.

Świece, które są zapalone na grobach palą do długich godzin nocnych. Uważa się, że te świece pomóc zmarłych dusz, aby znaleźć drogę do nieba. Jest to film, aby pokazać, jak to jest w tym dniu.

No comments: