Sunday, October 25, 2015

Dinner & Departure

Up at 4AM to catch the plane at 7AM only to be reminded of the time change of one backward which meant we were actually up at 3AM. A restless night to begin with but with this change even more so.

Last night we had a nice dinner at the Ragged Kot, the local place I talked about yesterday. It's a short distance so we were home by 8:15 and in bed by 9:00PM.

We arrived at the airport at 5:30 and had an hour and a half wait until our plane took off. By 10:00 we were in Poznań and back home unpacking. Joan did a laundry while I helped unpack and put things away.

The country side of England is very beautiful and scenic. We were so happy not to be in a big city this time. If the sun had only come out I am positive some of the pictures I took would be very colorful. Poznań also was very beautiful and colorful as we flew over it to land. This is the first time we've noticed so much color everywhere here.

Odbudziłem o 4:00 ranem, aby złapać samolot o 7:00 rano tylko pamiętać o zmianie czasu jeden do tyłu, co oznaczało, że byliśmy naprawdę się o 3:00 ranem. Niespokojny noc na początku, ale z tej zmiany jeszcze bardziej.

Ostatniej nocy mieliśmy miłą kolację w Ragged Kot, lokalnym miejscu, o którym mówiłem wczoraj. To niedaleko, więc byliśmy w domu o 8:15, a w łóżku przez 9:00 PM.

Przyjechaliśmy na lotnisko o 5:30 i miał godzinę i pół czekać, aż nasz samolot wystartował. Do godziny 10:00 byliśmy w Poznaniu i do domu rozpakowaniu. Joan zrobiła pranie, a ja pomógł rozpakować i umieścić rzeczy od hotelu.

Z boku kraju Anglii jest bardzo piękna i malownicza. Byliśmy tak szczęśliwi, aby nie być w dużym mieście i tym razem. Jeśli słońce przyszedł tylko Jestem przekonany, niektóre zdjęcia wziąłem byłoby bardzo kolorowe. Poznań również był bardzo piękny i kolorowy jak lecieliśmy nad nim wylądować. Jest to pierwszy raz zauważyłem tyle kolor wszędzie tutaj.


No comments: