Sunday, November 01, 2015

Nov. 1st-All Souls Day in Golina

There are two main ways to get to Golina from Poznań, the AutoStrada(known as A2 and A92. A2 is a tollway costing 37 zl from Poznań to Golina but gets you there faster than A92 which is the old way. The old way passes by Miłostowo cemetery which is one of the biggest in Poznań and you can count on a huge traffic jam on this day even with police directing traffic. We chose to pay the money and drive without stops to Golina. 

In the morning we left at 11:30 and by 12:40 we were at the cemetery. We took the candles we had bought and placed on the graves we visit and say a prayer for those departed. Of course there were many people there, hundreds of candles already lit and flowers adorned each grave. We walked around while I took different pictures to show you what is looks like in a Polish cemetery on this day. BEAUTIFUL!!

When we were done we went to cousin Kazia's house where she and her son, Andrzej were waiting for us. Immediately we were served different kinds of kielbasa, coffee. bread and the sweets. We talked for a few hours and I wanted to go to mass at the old wooden church at 4PM so Joan and I walked the short distance to the church. Unfortunately, it was closed. I guess on this day they didn't hold mass because they had one earlier in the middle of the cemetery at 12:00. I took some pictures of the old church and then we walked back to the cemetery for more pictures at dusk.

Back at Kazia's house she prepared a dinner, a small one at my request because I was already full of things eaten earlier. A little later we said goodbye, went back to the cemetery for more pictures to see how they would turn out. I think most of them look good but will look better when I learn more about how to set this new camera for night pictures.

More pictures of this beautiful day in the slideshow.

Istnieją dwa główne sposoby, aby dostać się do Golina z Poznania, autostrada (znany jako A2 i A92. A2 jest Tollway kosztuje 37 zł z Poznania do Golina, ale dostanie się tam szybciej niż A92, która jest po staremu. Stary sposób przechodzi przez Miłostowo cmentarz, który jest jednym z największych w Poznaniu i można liczyć na ogromnym korku w tym dniu nawet z policji kierowanie ruchu. Zdecydowaliśmy się zapłacić pieniądze i jechać bez przystanków do Golina.

W godzinach porannych w lewo na 11:30 i 12:40 byliśmy na cmentarzu. Wzięliśmy świece kupiliśmy i umieszczone na grobach, które odwiedzamy i powiedzieć modlitwę za tych zmarłych. Oczywiście było wiele osób tam, już setki świec świeci i kwiaty zdobią każdy grób. Chodziliśmy gdy wziąłem różne zdjęcia, aby pokazać, co to wygląda jak w polskim cmentarzu w tym dniu. PIĘKNIE!!

Gdy skończyliśmy poszliśmy do domu kuzyna Kazia, gdzie ona i jej syn, Andrzej czekali na nas. Natychmiast podano nam różne rodzaje kiełbasy, kawy. chleb i słodycze. Rozmawialiśmy na kilka godzin, a ja chciałem iść do masy na stary drewniany kościół w 4pm tak Joan i ja chodziliśmy mała odległość do kościoła. Niestety, był zamknięty. Myślę, że w tym dniu, że nie posiadasz masę bo miałem jeden wcześniej w środku cmentarza o godzinie 12:00. Wziąłem kilka zdjęć starego kościoła, a następnie wróciliśmy do cmentarza więcej zdjęć o zmierzchu.

Z powrotem w domu Kazi przygotowała obiad, mały jeden na moją prośbę, bo był już pełen rzeczy jadłem wcześniej. Nieco później pożegnaliśmy, wróciła na cmentarz na więcej zdjęć, aby zobaczyć, jak oni okazują. Myślę, że większość z nich wygląda dobrze, ale będzie wyglądać lepiej, gdy dowiedzieć się więcej o tym, jak ustawić ten nowy aparat do zdjęć nocnych.

Więcej zdjęć z tego pięknego dnia w pokazie slajdów.

2 comments:

greenbandman said...

Thank you so much for visiting Helena and lighting a candle. I wish I could have been there with you, her, and her family.

greenbandman said...

May I suggest you end and begin your expressway trip in Slupca. It will cost you 7 zloty at the Slupca ramp. This way you avoid the second 17 zloty toll booth. The Slupca ramp and A92 road to Golina is not that much difference in time or mileage.