Sunday, November 08, 2015

Comparing houses.

 Highclere

 Vanderbilt House

If you are a reader of this blog you know that Joan and I really like visiting palaces and mansions. Because of that, we like watching the TV series, Downtown Abbey. It's a British series about owners of a large mansion in England that passes down through generations and how life was and how it changes over the years. Most of it is filmed in a real mansion called Highclere Castle. It is a country house in the Jacobethan style, with  5,000-acres is in Hampshire, England. By 2009, the castle was in dire need of major repair, with only the ground and first floors remaining usable. Water damage had caused stonework to crumble and ceilings to collapse; at least 50 rooms were uninhabitable. The 8th Earl and his family were living in a "modest cottage in the grounds"; he said his ancestors were responsible for the castle's long term problems. As of 2009, repairs needed for the entire estate were estimated to cost around £12 million, £1.8 million of which was urgently needed for just the castle. As of late 2012, Lord and Lady Carnarvon have stated that a dramatic increase in the number of paying visitors has allowed them to begin major repairs on both Highclere's turrets and its interior. The family attributes this increase in interest to the on-site filming of Downton Abbey. The family now live in Highclere during the winter months, but return to their cottage in the summer, when the castle is open to the public.

There is only one place in the U.S. that could compare with it and that is the Biltmore House in Asheville, North Carolina. Biltmore House is a large private estate and tourist attraction.  Biltmore House, the main house on the estate, is a Chateauesque-styled mansion built by George Washington Vanderbilt II between 1889 and 1895 and is the largest privately owned house in the United States.  Still owned by one of the Vanderbilt's descendants, it stands today as one of the most prominent remaining examples of the Golded Age. Unfortunately, we have never seen it except in pictures. You can compare the two houses in the slideshow.

 Jeżeli jesteś czytelnikiem tego bloga wiesz, że Joan i ja bardzo lubię odwiedzających pałaców i dworów. Z tego powodu lubimy oglądać serial, Downtown Abbey. Jest to Brytyjski serial o właścicieli dużych posiadłości w Anglii, która przechodzi z pokolenia na pokolenie i jak życie było i jak się zmienia na przestrzeni lat. Większość z nich jest nakręcony w prawdziwej rezydencji zwanej Highclere Zamek. Jest to dom w stylu Jacobethan z 5000 akrów znajduje się w Hampshire, Anglia. Do roku 2009 zamek był pilnie potrzebuje poważnej naprawy, a jedynie parterach i pierwszych pozostałe użytkowej. Zalania spowodował kamieniarskich się kruszyć i sufity do upadku; co najmniej 50 pokoje były niezdatne do zamieszkania. 8. hrabia i jego rodzina żyli w "skromnej chacie w parku"; Powiedział, że jego przodkowie byli odpowiedzialni za długoterminowych problemów zamkowych. Począwszy od 2009 roku, naprawy potrzebne dla całego osiedla zostały kosztować około 12 milionów, z których 1,8 mln £, £ był pilnie potrzebny tylko zamku. Według stanu na koniec 2012 roku, Pan i Pani Carnarvon stwierdzili, że gwałtowny wzrost liczby płacących gości pozwoliło im rozpocząć remonty zarówno Highclere na wieżyczkach i jego wnętrza. Rodzina przypisuje ten wzrost zainteresowania na miejscu filmowania Downton Abbey z. Rodzina mieszka obecnie w Highclere w miesiącach zimowych, ale wrócić do swojego domku w lecie, gdy zamek jest otwarty dla publiczności.

Jest tylko jedno miejsce, w Stanach Zjednoczonych, które mogą się z nią równać i to jest Biltmore Dom w Asheville w Północnej Karolinie. Biltmore Dom jest duży, prywatny majątek i atrakcja turystyczna. Biltmore House, główny dom na osiedlu, jest Chateauesque stylu dwór zbudowany przez George Washington Vanderbilt II między 1889 i 1895 roku i jest największym prywatnym domu w Stanach Zjednoczonych. Nadal jest własnością jednego z potomków Vanderbilt jest, stoi dziś za jednego z najwybitniejszych pozostałych przykładów Golded Wieku. Niestety, nigdy nie widziałem go chyba na zdjęciach. Możesz porównać dwa domy w pokazie slajdów.

No comments: