Wednesday, November 18, 2015

New vacation.

A gray, rainy day but that won't stop u from our weekly meeting with Zbyszek. Maybe we can nail down more concrete days for our trip to Budapeszt next year. It seems like September 10th to the 17th would be a good time. Leaving on a Saturday and returning on the same day a week later would prevent the problem of trucks on the roads. We would drive half way there, spend the night somewhere and then complete the trip the next day. Ir would be the same for the way back home.

Talking with my nephew, they want to come back to Europe next year, to Spain this time. Maybe it will be possible for us the meet them there. We'll have to wait and see what the dates of their vacation will be. It would be a good chance to show them the Alhambra in Granada and we could practice our Spanish also. If they take my advice and stay in the house in Estepona we would probably stay in Granada since the house in Estepona has only one room available and they should experience that place. We love it and I know they would too.

In Poland, Łodz to be exact, the Security Police have arrested a 23 year old Polish national for questioning about his involvement fighting for ISIS last year in Syria. He was actually arrested in Sweden and extradited to Poland. He's the first one I've heard of.

 A szary, deszczowy dzień, ale to nie zatrzyma się u z naszego cotygodniowego spotkania ze Zbyszkiem. Może uda nam się paznokci w dół bardziej konkretnych dni dla naszej podróży do Budapeszcie w przyszłym roku. Wydaje się, że 10 września do 17 byłby dobry czas. Pozostawiając w soboty i powrót w tym samym dniu tygodnia później uniknąć problemów z samochodów ciężarowych na drogach. Chcemy jechać pół drogi tam, gdzie spędzić noc, a następnie zakończyć podróż na następny dzień. Ir byłyby takie same dla drodze powrotnej do domu.

Rozmowa z moim siostrzeńcem, chcą wrócić do Europy w przyszłym roku, tym razem do Hiszpanii. Być może będzie to możliwe dla nas spotkać ich tam. Musimy poczekać i zobaczyć, co będzie daty ich wakacje. Że będzie to dobra okazja, aby pokazać im, Alhambra w Granadzie i możemy ćwiczyć nasze hiszpańskiego również. Jeśli posłuchaj mojej rady i pobyt w domu w mieście Estepona, ale prawdopodobnie pobyt w Granadzie, ponieważ dom w Estepona ma tylko jeden pokój dostępne i powinny doświadczyć tego miejsca. Kochamy go i wiem, że będzie zbyt.

W Polsce, Łodzi mają być dokładne, Policji Bezpieczeństwa aresztowała 23-letniego obywatela polskiego na przesłuchanie o jego zaangażowanie walczy o ISIS w zeszłym roku w Syrii. Był rzeczywiście aresztowany w Szwecji i ekstradycji do Polski. To pierwszy Słyszałem.

No comments: