Tuesday, November 17, 2015

Nothing day.

Thanks Marcus for your comment. I haven't decided yet what to do about this. I have a lawyer friend who handles real estate. I'll talk with him first.

Yes, Brownyn, the problem with the Canon started at the end of our trip. The new Sony a6000 is very good.

 As usual, a gray, overcast day. Nowhere we had to be today so we spent the day home studying, listening to DVD's and doing my homework for Friday.

Dzięki Marcus za komentarz. Jeszcze nie zdecydowaliśmy, co z tym zrobić. Mam znajomego prawnika, który obsługuje nieruchomości. Ja najpierw porozmawiać z nim.

Tak, Brownyn, problem z Canon rozpoczął pod koniec naszej podróży. Nowy Sony a6000 jest bardzo dobra.

  Jak zwykle, szary, pochmurny dzień. Nigdzie nie mieliśmy się dziś więc spędziliśmy dzień studiuje w domu, słuchają DVD i odrabiamy lekcje w piątek.

No comments: