Monday, November 16, 2015

No Dark.Unfortunately one of our dinner partners couldn't make it for dinner tonight so we changed to Milano's restaurant near Sołacki park. It´s closer to our house, about ten minutes away and they serve Italian food along with Polish. We have eaten there twice before so we know the food will be good. Joanna had to cancel but we will still meet with Marta at 7PM.

We watched the second Democratic Presidential debate today via YouTube and are still Sanders supporters although the third candidate, O´Malley seems good also.  It was good to watch a debate about issues and not just candidates attacking each other like in the Republican debates. We watch them too. It´s kind of like watching a comedy show although you would think anyone seriously trying to become President of the U.S. would be of better caliber than any of those candidates.

Thanks for you comment Marilyn, I hope your mom does make it to her 100th birthday.

It's 9:15 in the evening and we just got back from Milano's. Marta was waiting for us and we had a nice dinner together. We talked about our meeting for Christmas and decided the train would be the best way to get to her new house and back. She will send us train schedules and when we decide which train to take she will purchase the tickets in Germany because they are less expensive to buy there than in Poland. She will bring them with her when she is back in Poland in two weeks and give them to us. Probably we will leave on the 23rd of December and return on the 26th. We don't want to overstay our welcome.

Niestety jeden z naszych partnerów kolacji nie mógł przyjść na kolację dziś wieczorem więc zmieniliśmy do restauracji Milano w pobliżu Parku Sołackiego. Its bliżej naszego domu, około dziesięciu minut i serwują dania kuchni włoskiej oraz polskiej. Jedliśmy tam dwa razy, zanim więc wiemy, że jedzenie będzie dobre. Joanna musiała zrezygnować, ale będziemy nadal spotkać się z Martą przy 7PM.

Oglądaliśmy drugi demokratycznej debaty prezydenckie dziś poprzez YouTube i nadal są zwolennicy Sanders choć trzeci kandydat, O'Malley wydaje również dobry. Dobrze było oglądać debaty na temat problemów i nie tylko kandydatów atakują siebie nawzajem, jak w republikańskich debat. Oglądamy ich zbyt. Its trochę jak oglądanie pokaz komedii, choć można by pomyśleć, kto poważnie stara się zostać prezydentem USA będzie lepszej klasy niż którykolwiek z tych kandydatów.

Dzięki za to skomentować Marilyn, mam nadzieję, że twoja mama robi to jej 100. urodzin.

Jest 9:15 wieczorem i właśnie wróciłem z Milano. Marta czekał na nas i mieliśmy kolację razem. Rozmawialiśmy o naszym spotkaniu na Boże Narodzenie i postanowił pociąg będzie najlepszym sposobem, aby dostać się do swojego nowego domu i plecach. Ona wyśle ​​nam rozkład jazdy pociągów, a kiedy zdecydować, który pociąg do podjęcia ona zakupu biletów w Niemczech, ponieważ są one mniej kosztowne, aby kupić tam niż w Polsce. Ona przyniesie je z niej, gdy ona jest z powrotem w Polsce w ciągu dwóch tygodni i dać je do nas. Prawdopodobnie będziemy zostawić na 23td grudnia i powrót na 26. Nie chcemy, aby nadużywać nasze powitanie.

1 comment:

marcus said...

David, hi again, love reading your comments and experiences in Poland.. Just a thought about the possibility of acquiring real estate properties in rural Poland, just be aware that laws can be very complex when buying and selling real estate in Poland, if by chance you decide to sell the land within I think 4 years, a 40%(or similar) is what you need to pay of the sale price in capital gains tax, Legal fees and registration are also not come cheap. Price of real estate in rural areas have also fallen. You may want to perhaps build a house yourself and live in this area, it may be a good idea. Love to hear of the reaction of Poles in Poznan of recent events in Poland, keep up the good work