Sunday, November 29, 2015

Resting.

Thanks, Anna, for the information that you sent to me. I will investigate it.

Since I stopped having conversations on the Exchange on Sunday, Sunday has really become a day of rest with only Spanish and Polish studies during the day. It's 3:30 in the afternoon and already it is starting to get dark. That's the not so nice thing about living here, the dark days start early and last for a couple of months. Of course, no sun has been seen for a while.

Joan is in the kitchen preparing peanut soup for tonight's dinner after studying her Spanish for an hour. I finished my Polish assignments already and sent them off to Zbyszek to be checked. I like to do them early so they are out of the way and he has enough time to check them. Joan gave me Melatonin last night and this time it worked, I slept 8 hours without waking up.

Dzięki, Anna, za informacje, które wysyłasz do mnie. Będę go zbadać.


Od czasu, kiedy przestał mieć rozmowę na giełdzie, niedziela rzeczywiście stał się dzień odpoczynku wyłącznie z badań hiszpańskich i polskich w ciągu dnia. Jest 3:30 po południu, a już to zaczyna się ściemniać. To nie tak miła rzecz o życiu tutaj, ciemne dni rozpocząć na początku i trwać kilka miesięcy. Oczywiście, nie ma słońca był widziany na chwilę.


Joan jest w kuchni przygotowując zupę orzechowe na dzisiejszy obiad po przestudiowaniu jej hiszpańskiego na godzinę. Skończyłem już polskie zadania i wysłał je do Zbyszek być sprawdzone. Lubię robić je wcześnie, więc są z drogi i ma wystarczająco dużo czasu, aby je sprawdzić. Melatonina Joan dał mi wczoraj w nocy i tym razem się udało, spałem 8 godzin bez wstawania.

No comments: