Thursday, November 26, 2015

The big day.


I got up early,7:00, went to the clinic to have blood tests done for PSA and cholesterol. It didn't take long because I used a private clinic. Total cost for the tests was 65z($15). The results will be ready tomorrow and then I take them to the urologist to see.

Next I had to drive to the Jezyce market and buy three duck breasts for today's afternoon meal at 2:00. Cost for three duck breasts, 33zl. They are big enough that we will probably have some uneaten and use for tomorrows lunch.  From there I went to Real because we wanted a bottle of Lemoncello for our friend, Zbyszek, to try after dinner. We discovered this liquor when we were in Spain and really liked it.

I did this all by 9:30, returned home, took the four balcony chairs and put them into the storage area for the winter. When I was finished with that I washed the dishes while Joan was peeling potatoes. Joan is listening to Spanish and repeating everything she hears. It's kind of like subliminal learning. She's been doing that a lot, just listening to the DVD's while she is doing things around the house. Now she's getting the table set for our afternoon meal.

It's 11:00 now, we have a guest coming at 12:00 and then Zbyszek will arrive before 2PM.

10PM and dinner is over. A great dinner with duck breasts, beans, mashed potatoes and gravy, followed with Lemoncello and a lot of conversation. We didn't watch a movie but we talked a lot and then Z left to go home.

 Wstałem wcześnie, 7: 00, udał się do kliniki na badania krwi zrobić dla PSA i cholesterolu. Nie trwało długo, bo kiedyś prywatną klinikę. Całkowity koszt badań było 65Z (15 $). Wyniki będą jutro gotowe, a potem zabrać je do urologa, aby zobaczyć.

Następny miałem jechać do rynku Jeżyce i kupić trzy kaczki piersi na dzisiejszym popołudniowym posiłku o 2:00. Koszt trzech kaczych piersi, 33zł. Są one na tyle duże, że prawdopodobnie będziemy musieli niektóre niezjedzone i używać do jutra obiad. Stamtąd udał się do nieruchomości, ponieważ chcieliśmy butelkę Lemoncello dla naszego przyjaciela, Zbyszek, aby spróbować po kolacji. Odkryliśmy to trunek, kiedy byliśmy w Hiszpanii i naprawdę się podobało.

Zrobiłem to wszystko 9:30, wrócił do domu, wziął cztery krzesła balkonowe i umieścić je w miejscu przechowywania na zimę. Kiedy skończyłem z tym myłam naczynia, podczas gdy Joan obieranie ziemniaków. Joan jest słuchanie i powtarzanie hiszpańskim wszystko słyszy. To trochę jak podprogowych nauki. Ona robi, że dużo, po prostu słuchając płyty DVD, podczas gdy jest ona robi rzeczy w domu. Teraz ona coraz tabeli dla naszego popołudniowego posiłku.

Teraz jest 11:00 to mamy gościem przyjście na 12:00, a potem Zbyszek dotrze przed 2PM.

Godzina dwudziesta druga i kolacja się skończyła. Wielki obiad z piersi kaczki, fasola, ziemniaki puree i sos, a następnie z Lemoncello i dużo konwersacji. Nie oglądać film, ale rozmawialiśmy dużo i potem Z lewej do domu.

No comments: