Tuesday, November 10, 2015

What day is it?

I'm still learning about this new camera. It has 180 different options to improve my pictures but I don't really need to know them all. If I was a professional photographer, maybe then they would be useful but I'm just an amateur with a good camera.

Today was another slow type day with nothing much to do except study languages, listen to a podcast in Polish and then one of our DVD Spanish lessons.

We watched an interesting movie last night, Youth, staring Michael Caine and Harvey Kietel. It was filmed in Switzerland in a health spa and the scenery was very beautiful. I looked it up on the net and read the history of the place.

Other than that I just talked with Zbyszek about changing our Wednesday meeting because our favorite meeting place will be closed, like most places, in celebration of Św. Marcin day.

Wciąż się uczę o tym nowym aparatem. Ma 180 różnych opcji, aby poprawić moje zdjęcia, ale ja naprawdę nie trzeba ich wszystkich znam. Gdybym był zawodowym fotografem, może wtedy nie być przydatne, ale ja jestem tylko amatorem z dobrym aparatem.


Dziś był kolejny dzień wolny Typ nic do roboty, z wyjątkiem języków studyjnych, posłuchać podcastu w języku polskim, a następnie jeden z naszych DVD lekcje hiszpańskiego.


Oglądaliśmy ciekawy film wczoraj, Młodzież, wpatrując Michael Caine i Harvey Kietel. Został nakręcony w Szwajcarii w spa zdrowia i krajobraz był bardzo piękny. Sprawdziłem to w internecie i przeczytać historię tego miejsca.


Inne niż to, po prostu rozmawiał z Zbyszek o zmianie naszego spotkania w środę, bo nasze miejsce ulubionym spotkanie będzie zamknięte, jak w większości miejsc, w święto Św. Marcin dnia.

No comments: