Friday, November 13, 2015

Shopping

We park underground in the shopping center known as Pestka when we go to Carrefour for our weekly shopping. It's close, 15 minute drive, and it stands in front of Poznań Plaza. another shopping center. Plaza has more small stores along with another food center, Piotr & Paweł. That's a locally owned chain of food stores that is popular but a little more expensive than Carrefour or Real.

After we park the car we take the escalator to the first floor and right there is Carrefour. We couldn't believe that they already have the center decorated for Christmas since it isn't even the middle of November, but they have. Carrefour is a big food store with just about everything you need plus, electronics, household items, car items, electrical, toys, etc. It's kind of like Wal-mart in the U.S. We can shop at either Real or Carrefour but if we're going to Kandulski's, Carrefour is on the way. Also, Makro is close by and that is where we buy gasoline for the car becuase it has the lowest prices for gas. Above Carrefour, on the next floor is Saturn. This is a store that compares to Best Buy in the U.S. It's where I bought my camera and our TV. Bistry is also close by and that is where we buy our meats, kiełbasa and lunch meat. Zbyszek lives close to there also.

We had our Polish lesson today and I actually answered more that half of the questions he gave me right. Maybe the latest plateau I have been on is over and I'll make some progress until the next plateau. One can only hope :-)

My park pod ziemią w centrum handlowym zwanym Pestka, kiedy idziemy do Carrefour na nasz cotygodniowy zakupy. Jest blisko, 15 minut jazdy samochodem, a to stoi przed Poznań Plaza. kolejne centrum handlowe. Plaza posiada więcej małych sklepów wraz z innym środku spożywczym, Piotr & Paweł. To jest lokalnie własnością sieć sklepów spożywczych, która jest popularna, ale nieco droższe niż Carrefour czy Real.

Po tym, jak zaparkować samochód bierzemy ruchomymi schodami na pierwsze piętro, a tam jest Carrefour. Nie mogliśmy uwierzyć, że mają już centrum świątecznej, ponieważ nie jest nawet w połowie listopada, ale mają. Carrefour jest duży sklep spożywczy z niemal wszystko, czego potrzebujesz plus, elektroniki, artykułów gospodarstwa domowego, elementów samochodowych, elektrycznych, zabawek itp To trochę jak Wal-Mart w USA Możemy zakupy w rzeczywistej lub Carrefour, ale jeśli my " ponownie będzie Kandulski Carrefour jest w drodze. Ponadto, Makro jest blisko i że jest gdzie kupić benzynę do samochodu ponieważ posiadał ma najniższe ceny za gaz. Przede Carrefour, na kolejnym piętrze jest Saturn. Jest to sklep, który porównuje się do Best Buy w USA To gdzie kupiłem aparat i nasz telewizor. Bistry jest także w pobliżu i że jest gdzie kupić nasze wędliny, kiełbasy i obiad mięso. Zbyszek mieszka blisko tam również.

Mieliśmy naszą polską lekcję dzisiaj i faktycznie odpowiedział bardziej, że połowa pytań dał mi rację. Może ostatni plateau Byłem na nad i zrobię jakiś postęp aż do następnego płaskowyżu. Można mieć tylko nadzieję :-)

No comments: