Friday, November 20, 2015

Snow!According to the weather forecast, the scene above may happen this Sunday. That's fine so long as it doesn't stay. It will turn colder tomorrow and I read they expect about 9" of snow in Chicago tomorrow with their first winter snow passing through the area. At least we won't have that to contend with.

Marta read my blog and told me I left out the train change from Essen to Dulmen where they will pick us up. The return will be to Dortmund, then to Berlin so in all we will have to change trains two times each way.

The most incredible thing just happened. Our buzzer for the door just rang and there stood a delivery man. He asked for Joan because she needed to sign for something. She signed a paper, he opened a small bag and began counting out money into Joan's hand. When he was done it totaled 1,190 zl. Both of us were amazed so I asked him where the money came from. He replied, Urząd Skarbowy, the tax office. After all this time dealing with the Polish tax office, she got a refund. We don't know if I will because my forms were just found last week. This in fantastic. It pays for our trip to Germany next month.

Według prognozy pogody, scena powyżej, mogą zdarzyć się w niedzielę. To jest w porządku, tak długo, jak długo nie pozostanie. Okaże zimniej jutro i czytam oczekują około 9 "śniegu w Chicago jutro ich pierwszy śnieg przechodzi przez obszar. Przynajmniej nie będzie musiał, że do czynienia z.

Marta czytała mojego bloga i powiedziała mi pominąć zmianę pociągiem z Essen do Dülmen gdzie będą nas odebrać. Zwrot będzie Dortmund, a następnie do Berlina, więc w ogóle będziemy musieli przesiadać się dwa razy w każdą stronę.


Najbardziej niesamowite rzeczy się po prostu stało. Nasz brzęczyk do drzwi zadzwonił i nie tylko stał mężczyzna dostawy. Poprosił o Joan, bo potrzebne do podpisania czegoś. Podpisał papier, otworzył małą torbę i zaczął liczyć pieniądze w ręce Joanny. Kiedy skończył się wyniosła 1,190 zł. Oboje byli zaskoczeni, więc zapytałem go, skąd pochodzą pieniądze. On odpowiedział, Urząd Skarbowy, urząd skarbowy. Po cały czas do czynienia z polskiego urzędu skarbowego, dostała zwrot pieniędzy. Nie wiem, czy będę, bo moje formy były po prostu znaleźć w zeszłym tygodniu. To fantastyczne. Opłaca dla naszej podróży do Niemiec w przyszłym miesiącu.


2 comments:

Lucie Haskins said...

Delightful surprise!

tori10tori10 said...

It's a good saving system lol