Wednesday, November 04, 2015

Wednesday?

Met with Zbyszek, as usual, on Wednesday's. Talked a little about our mutual trip next year to Budapeszt. Most likely we will drive there again.

Did the usual studying of two languages. It seems like Monday instead of Wednesday. Only the trip to Kandulski's verified it was Wednesday.

Spotkał się z Zbyszek, jak zwykle, na środę. Rozmawialiśmy trochę o naszej wspólnej podróży w przyszłym roku do Budapeszcie. Najprawdopodobniej będziemy jechać tam ponownie.


Czy zwykłe studiowanie dwóch językach. Wydaje się, że w poniedziałek, a nie w środę. Tylko podróż do Kandulski sprawdził to była środa.

No comments: