Tuesday, November 24, 2015

No heat.No, no snow yet but we're waiting for the first one to do a little winter photography.

On the way today, we naturally got stopped by a train and had to wait for the gatekeeper to come out of her little house to raise the gate. Usually you wait 5 minutes of more for that train to go by.

Today we went to Kandulski's to take pictures of all the wonderful pastries, cakes and candies they make. While we were there we had to have coffee and something to eat, naturally.

Two days ago our radiator in the bathroom stopped heating and it's cold in there now. Not know how to fix the problem since all the other radiators are working we had to call our heating repair man and he will come tomorrow at noon to fix the problem. Every year we have lived here we have had to call him for one repair or another to the heating system. Maybe it's time for the old heater to be replaced

Check the slideshow.

Nie, jeszcze nie ma śniegu jeszcze, ale czekamy na pierwszy, aby zrobić trochę „zimowych” zdjęć.

Dzisiaj, w trakcie jazdy samochodem zostaliśmy zatrzymani przez pociąg i musieliśmy czekać na wyjście dróżniczki z jej małego domu, aby podnieść barierkę. Zazwyczaj czeka się 5 minut lub więcej na przejechanie pociągu.

Dzisiaj poszliśmy do kawiarni Kandulskich, aby zrobić zdjęcia wszystkich wspaniałych ciast, ciastek i cukierków, które robią. Oczywiście, podczas naszego tam pobytu piliśmy kawę i coś do niej jedliśmy.

Dwa dni temu nasz grzejnik w łazience przestał grzać i teraz jest tam zimno. Nie wiedząc, jak rozwiązać ten problem, ponieważ wszystkie pozostałe grzejniki pracują, musiałem zadzwonić do osoby od napraw grzejników, który przyjdzie jutro w południe, aby załatwić sprawę. Każdego roku, odkąd tu mieszkamy musieliśmy go wzywać do naprawy tego lub innego elementu w systemie ogrzewania. Może nadszedł czas aby stary podgrzewacz zastąpić nowym.
Zobacz zdjęcia

No comments: