Thursday, November 19, 2015

Shopping day.

Shopping today for next weeks food cost 165zl because we had to replenish water, toilet paper, lunch meat from Bistry and some Christmas cards. Christmas decorations and items for sale are already out the center we went to today. We were outside for about four hours and the sun was actually out. What a miracle!

Marta wrote and gave us the train schedule to Germany for next months trip. It's a 7 hour ride. She will buy the tickets and bring them to us next month. We have to change trains in Berlin but that is the only change before we get to Essen where Marta will pick us up.

Zakupy dzisiaj na następne tygodnie żywności koszt 165zl bo musieliśmy uzupełnić wodę, papier toaletowy, mięso obiad z Bistry i kilka kartek świątecznych. Ozdoby i przedmioty na sprzedaż na Boże Narodzenie są już poza centrum udaliśmy się do dzisiaj. Byliśmy na zewnątrz przez około cztery godziny, a słońce było rzeczywiście się. Co to cud!


Marta napisał i dał nam rozkład jazdy pociągów do Niemiec na najbliższe miesiące podróży. To przejażdżka 7 godzin. Ona będzie kupić bilety i przynieść je do nas w przyszłym miesiącu. Mamy się przesiadać w Berlinie, ale jest to jedyna zmiana, zanim przejdziemy do Essen, gdzie Marta będzie nas odebrać.

No comments: