Wednesday, November 25, 2015

T-Day tomorrow.

Food shopping day, a day early because we have Zbyszek coming tomorrow for dinner and won't have the time to shop tomorrow. Now Joan is in the kitchen baking an apple pie for tomorrow's dessert. He was telling us the story of how Stary Browar was built and all the controversy that surrounded the purchase of the property for many years.

Saturday night we'll Skype with Joan's kids and today I talked with my son, Eric. It's one benefit of this internet and Skype.

Dzisiaj, o dzień wcześniej, był dzień na zakup żywności, ponieważ Zbyszek przychodzi jutro na obiad i nie mamy czasu na zakupy. Teraz Joan jest w kuchni piekąc szarlotkę na jutrzejszy deser. Opowiadał nam historię o tym, jak został zbudowany Stary Browar i o wszystkich kontrowersjach, jakie od lat były związane z zakupem nieruchomości.

W sobotę w noc będziemy rozmawiać na Skype z dziećmi Joan, a dziś rozmawiałam z moim synem, Eric. To jedna korzyść z Internetu i Skype.

No comments: