Thursday, December 03, 2015

500+

Thanks for the comment Lucie. I also like reading the occasional blog of Lady Carnarvon and viewing the pictures she posts. It's a pity this will be the last season for the TV series. Fortunately the notoriety of the series has given them the money to continue repairs to the castle. When we were in England last month we saw two more large houses but not on the scale of Highclere.

Poland's Prime Minister has a bill before the Parliament named 500+. It is a bill that will pay 500zl a month per child to any poor family that has more than one child. It's an effort to increase the declining birth rate in Poland. The government plans to increase taxes on supermarkets and banks to cover the cost of the program. In the end I think it will effect everyone because those increases will, no doubt, be passed on to the consumer so I expect food costs will rise. The bill is expected to go into effect next year. Since the PIS party controls the Presidency, Prime Minister, Senate and Parliament, I don't imagine it being defeated.

Some days there are problems you just have to deal with. This morning when I woke up I heard a beep sound in the kitchen. It happened every 28 seconds but I couldn't tell where it was coming from. Thinking it must be electric, I unplugged, in order, the oven, the refrigerator, our cell phone chargers, the dishwasher and even the battery operated clock. The sound persisted. Joan woke up later, heard the sound and that it was from our electric stove top. She tried turning it completely off but then we couldn't get it to work again. We have no manual for the stove top so I searched the internet for an answer. Finally I found out that I had to hold the power button down for ten seconds and it work. However, the beep still continued. We opened the door to the heating unit and found a puddle of water underneath it. It seems a connection is leaking again and maybe the lack of water is causing the beep to alarm us. The only thing to do was to call the heating man to return to us, once again, to fix this problem. Last time, two weeks ago, when he was here he said the heating unit was at least ten years old and should be replaced. Tomorrow when he comes I will ask the cost of a new one and then have to speak with the owner of our flat because this is more than just a minor repair.

Joan made an excellent dinner tonight of fresh salmon, salad and pyzy.

Dzięki Lucie za komentarz. Też lubię czytać sporadyczny blog Lady Carnarvon i oglądać zdjęcia, które ona publikuje. Szkoda, że to będzie ostatni sezon serialu. Na szczęście rozgłos serialu dał im pieniądze, aby kontynuować remont zamku. Kiedy byliśmy w Anglii w zeszłym miesiącu widzieliśmy jeszcze dwa duże domy, ale nie w skali Highclere.

Polski premier ma projekt ustawy dla Parlamentu o nazwie 500+. Jest to ustawa, według której rząd będzie płacić 500zł miesięcznie na dziecko każdej biednej rodzinie, która ma więcej niż jedno dziecko. Jest to wysiłek, aby zmniejszyć spadek liczby urodzeń w Polsce. Rząd planuje zwiększyć podatki od supermarketów i banków na pokrycie kosztów programu. W końcu, to dotknie każdego,  ponieważ wzrost podatku, nie ma co do tego wątpliwości, zostanie przesunięty na konsumenta więc można się spodziewać, że ceny żywności wzrosną. Oczekuje się, że projekt ustawy wejdzie w życie w przyszłym roku. Ponieważ partia PIS kontroluje prezydenta premiera, senat i parlament, nie wyobrażam sobie, że nastąpi porażka.

W niektóre dni mamy po prostu problemy z którymi musimy się uporać. Dziś rano, kiedy się obudziłem słyszałem dźwięk „brzęczka” w kuchni. Powtarzał się co 28 sekund, ale nie mogłem powiedzieć, skąd on dochodzi. Myśląc, że jest to coś związanego z elektrycznością, po kolei wyłączałem piekarnik, lodówkę, nasze ładowarki do telefonów komórkowych, zmywarkę do naczyń, a nawet baterie zegara. Dźwięk nie ustawał. Joan obudziła się później, usłyszała dźwięk i on pochodził z naszego pieca do ogrzewania. Próbowała całkowicie go wyłączyć  ale wtedy nie mogliśmy włączyć go ponownie. Nie mamy instrukcji do pieca więc szukałem odpowiedzi w Internecie. W końcu okazało się, że musiałem przytrzymać przycisk zasilania przez dziesięć sekund i to działa. Jednak sygnał nadal był. Otworzyliśmy klapę do urządzenia grzewczego i znalazłem pod nim kałużę wody. Wydaje się, że  ponownie przecieka, a może brak wody powoduje sygnał alarmowy. Jedyną rzeczą do zrobienia było zadzwonić do człowieka od ogrzewania, aby do nas przyjechał kolejny raz, aby rozwiązać ten problem. Ostatni raz, dwa tygodnie temu, kiedy był tutaj, powiedział, że grzejnik był co najmniej dziesięć lat i należy go wymienić. Jutro, kiedy przychodzi zapytam o koszt nowego, a następnie trzeba pomówić z właścicielem naszego mieszkania, bo to jest coś więcej niż tylko drobne naprawy.

Joan zrobiła doskonały obiad dzisiaj świeżego łososia, sałatki i pyzy.

No comments: