Thursday, December 17, 2015

Returm of Ola.


I picked up Ola from the dentist office and took her to our home. She's been studying in the U.S. since last September and the first time we have seen her since then. She told us all about you experiences living in Florida, how much she likes the weather and sunshine, meeting lots of new people and that she has a 4.0 grade average at her university. We were happy to hear that. She is happy to be home but also happy that she will return to Florida in 21 days. Who can blame her? Warm weather, blue skies, sunshine and the beach. We'll try to see her again before she goes back if she has the free time.

Odebrałem Olę od dentysty i zabrałem ją do naszego domu. Ona studiuje w Stanach Zjednoczonych od września ubiegłego roku i po raz pierwszy widzieliśmy ją od tamtego czasu. Powiedziała nam o swoich doświadczeniach życia na Florydzie, o tym, jak bardzo lubi pogodę i słońce, jak wielu nowych ludzi spotkała i że ma średnią 4.0 na studiach. Słysząc to, byliśmy szczęśliwi Ona jest zadowolona, że jest w domu, ale także szczęśliwa, że wróci na Florydę za 21 dni. Kto może ją za to obwiniać? Ciepła pogoda, błękitne niebo, słońce i plaża. Postaramy się ponownie z nią zobaczyć, zanim pojedzie z powrotem, jeśli będzie miała wolny czas.

No comments: