Sunday, December 06, 2015

Frustrated.

I didn't write yesterday because I spent the evening trying to solve a new problem. I told Joan early in the day that this beep sound we hear has to be related to one of the electrical appliances and when one of them stops working, we will know which one. I was kind of half serious about that. I still think it is related to batteries although we found no place for batteries in any appliance.

It was 5PM and we were going to have pizza for dinner using the oven to heat it up. After dinner I was going to write the blog. Joan took the pizza out of the refrigerator, cut it into two pieces and went to turn the oven on. It wouldn't turn on. The clock on the oven was still lit but no matter what function we tried, nothing happened. We have an Amica stand alone oven next to the refrigerator and a manual, in Polish, for it. I tried finding instructions for starting the oven but couldn't understand everything written. I went to the internet in hopes that I could find an English version of the manual but I guess it's too old and there isn't a manual. So for the next hour or two I tried to figure out what the problem was to no avail. So, in the end I was very frustrated and we ended up having sandwiches for dinner. Now we have no working oven and the beep continues for the fourth day. Today I'm going to the RTV/AGD. Trying to get over the frustration last night, we watched two Christmas movies. This last week we have the heating system breakdown and now the oven.

Nie pisałem wczoraj, bo spędziłem wieczór próbuje rozwiązać nowy problem. Powiedziałem Joan na początku dnia, że ​​słyszymy sygnał dźwiękowy musi być związane z jednym z urządzeń elektrycznych i gdy jeden z nich przestanie działać, będziemy wiedzieć, który. Byłam trochę pół poważnie o tym. Nadal uważam, że jest to związane z baterii mimo że nie znalazł miejsca dla baterii w dowolnym urządzeniu.

To była godzina siedemnasta i mieliśmy pizzę na kolację przy użyciu piekarnik do jej ogrzania. Po kolacji miałem zamiar pisać bloga. Joan wziął pizzę z lodówki, pokroić go na dwie części i poszedł, aby włączyć piekarnik na. To nie włącza się. Zegar na piecu nadal świeci, ale bez względu na to, jaką funkcję staraliśmy, nic się nie stało. Mamy Amica samodzielny piekarnik obok lodówki i instrukcji w języku polskim, dla niego. Próbowałem znaleźć instrukcje uruchamiania kuchenki, ale nie mógł zrozumieć wszystko, co napisane. Poszedłem do internetu, w nadziei, że udało mi się znaleźć angielską wersję podręcznika, ale myślę, że jest za stary i nie ma instrukcji. Tak więc przez następną godzinę lub dwie Próbowałem dowiedzieć się, na czym polega problem był bezskutecznie. Tak, w końcu byłem bardzo sfrustrowany i skończyło się kanapki na kolację. Teraz nie mamy piec pracuje i dźwięk nadal na czwarty dzień. Dziś idę do RTV / AGD. Staramy się nad frustracji wczoraj oglądaliśmy dwa filmy świąteczne. Ten ostatni tydzień mamy awarię systemu ogrzewania i teraz piekarnika.

No comments: