Friday, December 04, 2015

Mystery.

The heating man was here, fixed the leak and said to keep an eye on the water gauge. He unplugged the heater but the beep sound still continued every 28 seconds. We have turned off every appliance in the kitchen but the beep continues. It's getting to be like the Chinese water torture for us. We just can't find the source of the beep and it is driving us crazy.

Mechanik od naprawy ogrzewania przyszedł, naprawił wyciek i powiedział, aby mieć oko na wodowskaz. On wyłączył grzejnik, ale wciąż 28 sekund jest sygnał dźwiękowy. Wyłączyliśmy wszystkie urządzenia w kuchni, ale dźwięk nadal jest. To zaczyna być dla nas jak chińska tortura wodna. Po prostu nie możemy znaleźć źródło sygnału i to doprowadza nas do szaleństwa.

1 comment:

Shaz said...

Do you have smoke detectors? They do that when you need to change the
batteries.

Shaz