Tuesday, December 15, 2015

Welcome Whitey.

So, here is our new Fiat Panda. I took it out of the garage to take these pictures now that the old car is gone. On the back seat sit 4 winter tires that will be put on the car and we will store the summer tires in the garage. We're both happy with the new car and oven although not so happy we had to buy a car.

The police called and want me to come into their station and make another statement. They gave me the name of the young man who caused the accident and it turned out he was also insured by PZU. I won't have Zbyszek to act as a translator so I hope my Polish is good enough to explain my side of the story. I must admit I am a little nervous because of that.

 Tak, to jest nasz nowy Fiat Panda. Wyprowadziłem go z garażu, aby zrobić zdjęcia i pokazać, że starego samochodu już nie ma. Na tylnym siedzeniu leżą 4 zimowe opony, które zostaną nałożone na koła, a letnie opony będziemy przechowywać w garażu. Oboje jesteśmy zadowoleni z nowego samochodu i piekarnika, choć nie tak szczęśliwi, bo musieliśmy kupić samochód.

Policja zadzwoniła do mnie i chcieli, żebym przyszedł na posterunek i zrobił jeszcze jedno oświadczenie. Dali mi nazwisko młodego człowieka, który spowodował wypadek i okazało się, że on również był ubezpieczony w PZU. Nie będę musiał mieć Zbyszka jako tłumacza i mam nadzieję, że mój polski jest wystarczająco dobry, aby wyjaśnić moją wersję wydarzeń. Muszę przyznać, że jestem trochę poddenerwowany z tego powodu.

No comments: