Tuesday, December 01, 2015

Family.

Rajewski family, November 26, 2015

As a crazy genealogy person, I collect photos of as many families I am related to as possible. You know my walls in our flat are covered with these pictures and, of course, I don´t have enough walls to put up all the pictures I have collected. Of all the families I know, one family stands out the most and that is the Rajewski family of Michigan whose mother, Genevieve, just celebrated her 99th birthday. She is in the red sweater in the picture. What impresses me the most is that all of them come together for special occasions like Genevieve´s birthday or Thanksgiving. They don´t all live in the same city or even state, yet they stay in contact with each other. Whether they are close family or extended family, to them, everyone is family.

 Jako szalona osoba na punkcie genealogii, zbieram tak dużo zdjęć po rodzinach z którymi jestem spokrewniony na ile można. Wiesz, moje ściany w naszym mieszkaniu są pokryte tymi zdjęciami i oczywiście, nie mam wystarczająco dużo ścian, aby umieścić wszystkie zdjęcia, które zebrałem. Ze wszystkich rodzin, które znam, jedna rodzina wyróżnia się najbardziej i to jest rodzina Rajewskich z Michigan, której matka, Genevieve, właśnie obchodziła swoje 99. urodziny. Ona jest w czerwonym swetrze na zdjęciu. To, co zachwyca mnie w nich najbardziej to jest to, że wszyscy spotykają się na specjalnych okazjach, takich jak urodziny Genevieve lub Święto Dziękczynienia Oni nie mieszkają w tym samym mieście, a nawet państwie, a jednak pozostają ze sobą w kontakcie. Czy oni należą do bliskiej czy dalekiej rodziny, każdy z nich jest jej członkiem.

No comments: