Wednesday, December 16, 2015

Police

I went to the police station, at their request, and told the story of the accident again. Nobody spoke English so I hope they understood my Polish. I thought they would have had the report from the first police who were on the scene but they didn't.

Met with Zbyszek today and he'll be going north to Poczyn Zdrój spa for the holidays. He won't return until Jan 3rd so Friday will be our last lesson this year.

Poszedłem na komisariat, na ich życzenie i ponownie opowiedziałem o wypadku. Nikt nie mówił po angielsku, więc mam nadzieję, że zrozumieli mój polski. Myślałem, że mieli raport od pierwszych policjantów, którzy byli na miejscu wypadku, ale oni go nie mieli.

Dzisiaj spotkałem się ze Zbyszkiem. On wybiera się na północ do Połczyna Zdroju na święta. Nie wróci przed 3 stycznia, więc w piątek będzie nasza ostatnia lekcja w tym roku.

No comments: