Friday, December 11, 2015

Another car.

Today we went with Zbyszek to Auto Centrum to look at cars, mainly Fiat Panda's. Through a friend of both of us, we met with a man there who showed us four of them. The first was a green color which we did not like and the others were white in color. They all have manual transmissions and I will settle for that instead of paying 10,000 zl more for the dual transmission in the old car. Each of them had all the features of the old car, power windows, air conditioning, DVD and radio player, etc so the only main difference is the transmission. We decided to buy a white one because it is easier to see in the dark by another car. Not that it matters much with the terrible drivers we have in Poland. The car will be ready to be picked up on Monday and that is good because we have to return the loaner car on that day. The dealer will register the car and have the license plates on it so I won't have to deal with that.

PZU called and confirmed our old car is totaled and said they would pay us 90000 zl for it. The new car is 37,000, so subtracting the 9000 zl from PZU, it will cost us 28,000 zl. Yes, we could have bought a used car for less but I am not in favor of buying a used car because you never can be sure it will last or even if it is a legitimate car. Many cars are stolen in Germany and brought to Poland to sell with fake identification. I don't need that kind of problem. This last week I have had to deal with enough problems for this month or year. All within one week the heating system had a problem in the flat, then the oven stopped working and then the accident. I don't need anymore. It's times like this I wish I was still living in the forest away from civilization. The picture above was how our road looked when we drove home from the nearest town. No road signs, to electrical poles, no houses, no people, just Mother Nature everywhere and peace and quiet.

Dzisiaj poszliśmy z Zbyszkiem do Auto Centrum  obejrzeć samochody, głównie Fiaty Panda. Przez naszego wspólnego znajomego, spotkaliśmy się z człowiekiem, który pokazał nam  cztery modele. Pierwszy był koloru zielonego, który nam się nie podobał, a inne były w kolorze białym. One wszystkie mają manualną skrzynię biegów i tym się zadowolę,  zamiast płacić 10.000 zł więcej za podwójną skrzynię, jak w starym samochodzie. Każdy z nich miał wszystkie cechy starego samochodu: elektryczne szyby, klimatyzacja, odtwarzacz DVD, radio, itp, więc jedyną główną różnicą jest skrzynia. Zdecydowaliśmy się kupić  jeden z białych, ponieważ łatwiej go widzieć w ciemności przez inny samochód. Nie to, że mamy w Polsce wielu strasznych kierowców. Samochód będzie gotowy do odbioru w poniedziałek, i to jest dobre, ponieważ w tym dniu musimy zwrócić wypożyczony samochód. Sprzedawca  zarejestruje samochód, będzie też miał tablice rejestracyjne, więc nie będę musiał się tym zajmować.

Zadzwoniono do nas z PZU i potwierdzono, że nasz stary samochód jest skasowany i powiedziano, że wypłacą nam za niego 9000 zł. Nowy samochód kosztuje 37,000, więc odejmując  9000 zł z PZU, nowy będzie nas kosztował 28.000 zł. Tak, moglibyśmy kupić używany samochód za mniejszą sumę, ale nie jestem za zakupem używanego samochodu, ponieważ nigdy nie możemy być pewni jak długo będzie do użytku, a nawet jeśli, czy pochodzi z legalnego źródła. Wiele samochodów zostało skradzionych w Niemczech i sprowadzonych do Polski, aby je sprzedać ze sfałszowanymi dokumentami. Nie potrzebuję tego rodzaju problemu. W zeszłym tygodniu miałem do czynienia z wystarczającą ilością problemów jak na ten miesiąc lub rok. Wszystko w ciągu tygodnia: problem systemu ogrzewania w mieszkaniu, a następnie piec przestał działać, a potem wypadek. Nie potrzebuję więcej. W takim momencie jak ten życzyłbym sobie nadal mieszkać w lesie z dala od cywilizacji. Na powyższym zdjęciu widać , jak wyglądała nasza droga, kiedy wracaliśmy do domu z najbliższego miasta. Brak znaków drogowych, słupów elektrycznych, żadnych domów, ludzi, tylko Matka Natura dookoła i spokój.

No comments: