Saturday, December 12, 2015

For the times, they are a changing!!

The owner of the flat came today and took out the oven. He will take it somewhere to see if it is repairable. I just hope it doesn't take too long to find out. It's the first day since last Sunday we didn't have some kind of problem we had to deal with. A day of relief.

In Poznań today there is a protest march of people who oppose the new government wanting to change the Polish Constitution in order to accommodate changes they want to make in Poland. I hope there are many people who turn out for this but there is a lot of complacency in Poland. Tomorrow there is another march for those who are in favor of the changes.

Właściciel mieszkania przyszedł dzisiaj i wyjął z piekarnika. Weźmie go gdzieś, czy to jest do naprawy. Mam nadzieję, że to nie potrwa zbyt długo, aby się dowiedzieć. To pierwszy dzień od ostatniej niedzieli nie mamy jakiś problem, jaki mieliśmy do czynienia. Dzień z ulgą.


W Poznaniu nie ma dziś marsz protestacyjny ludzi, którzy sprzeciwiają się nowy rząd chcąc zmienić Konstytucję RP w celu dostosowania się do zmian, które chcą, aby w Polsce. Mam nadzieję, że jest wielu ludzi, którzy zwracają uwagę na to, ale istnieje wiele samozadowolenia w Polsce. Jutro jest inny marsz dla tych, którzy opowiadają się za zmianami.

1 comment:

Anonymous said...

JUST WANT TO SAY THANKS FOR ALL
THOSE SNOW-GLOBE CHARMING XMAS PICS!