Saturday, December 19, 2015

Gifts.

I visited with a friend of ours, Joanna, and she gave us early Christmas presents since we won't be here for Christmas. The first was a bottle of Wiśniowka that her husband made and put into an old bottle of Krupnik. The second was the most unusual gift, a calendar with a different kind of fruit for each month. What is unique about this calendar is that when you rub your fingers over the smell you actually get the scent of that particular fruit. Joan tried all 12 months and each had a different scent. Pretty amazing! The third gift was chocolates and the fourth a karioke DVD of Polish carols that you sing along with. Now all we have to do is learn the carols.

After consulting with my wife we have decided to a post New Years party on the 16th of January and invite about 15 friends. It will be a nice break for them after returning to work after the holiday vacation.

Byłem z nasz przyjaciel, Joanna, i dała nam wcześnie, prezenty świąteczne, gdyż nie będzie tu na Boże Narodzenie. Pierwsza była butelka Wiśniówka zrobił jej mąż wykonane i oddane do starej butelki Krupnik. Drugą rzeczą najbardziej niezwykły dar, kalendarz z różnego rodzaju owoców w każdym miesiącu. Czym wyróżnia się tym kalendarzu jest, że kiedy trzeć palcami po zapachu można dostać zapach, który faktycznie szczególności owoców. Joan próbował wszystkich 12 miesięcy, a każdy miał inny zapach. Zdumiewające! Trzeci trucizny, co czekoladki i czwarta płyta DVD karaoke polskich kolęd czy śpiewać wynajęliśmy. Teraz wszystko, co musimy zrobić, to nauczyć się kolędy.
 
Po konsultacji z żoną zdecydowaliśmy się umieścić New Years na 16 stycznia i zaprosić około 15 przyjaciół. To będzie miła przerwa na nich po powrocie do pracy po wakacjach wakacje.

No comments: