Sunday, December 13, 2015

Quiet day.

Thanks "Anonymous" and Stephanie for your messages. I also like these scenes I have been using.

Today was a home day and only waiting until tomorrow to return the loaner car and then pick up our new Panda. Our PZU agent said he would have our new insurance policy ready tomorrow as soon as we give him the license plate number. We are staying with PZU instead of using the insurance company, Benefia, recommended by the car sales person. Benefia is 1,700zl for full coverage and PZU is 1,800 but we like the agent we have and feel more comfortable staying with him. He will come and meet us at Auto Centrum when we get the car and gives us the new insurance documents for the car.

Dzięki "Anonimowy" i Stephanie do wiadomości. Lubię też te sceny, które były używane.

Dzisiaj był dzień w domu i tylko czeka, aż jutro oddać wóz wypożyczone, a następnie odebrać naszą nową Pandę. Nasz agent PZU powiedział, że mają nasze nowe polisy ubezpieczeniowej jutro gotowe, jak tylko dać mu numer rejestracyjny. Zostajemy z PZU zamiast korzystania z firmy ubezpieczeniowej, Benefia, zalecanego przez osobę sprzedaży samochodów. Benefia jest 1,700zl do pełnego pokrycia i PZU jest 1,800, ale lubimy agenta mamy i czuć się bardziej komfortowo pobytu z nim. On przyjdzie i nas spotkać na Auto Centrum, gdy mamy samochód i daje nam nowe dokumenty ubezpieczeniowe dla samochodu.

No comments: