Monday, December 28, 2015

Nikki's present.

Happy to to receive this picture of the guitar I sent to our granddaughter, Nikki, and she received it in time for Christmas. Now she can start her lessons with her own guitar. She already plays piano and oboe so this will be a nice addition to her musical talents. Who knows, if she practices a lot she could be as good as Gabriella Quevedo, a young girl from Sweden who has a lot video's on YouTube. I sent Nikki a link to them to give her a little inspiration. My musical career ended years ago but I kept two guitars and now they belong to a nephew and granddaughter.
 
Joan and I did our weekly shopping a little early because of the holiday coming up. cost 126 zl for the week.

Earlier we studied Spanish then I studied Polish. Still haven't done my homework but I have another week since Zbyszek won't return until the 4th of January. I received some papers from PZU about the car and gave them to my insurance man to translate them for me. There's just too many technical words for me to do it on my own.

We're still receiving Christmas cards from around Poland and one from the U.S. It's a little amusing that the one from the U.S. was mailed after the Polish ones were and yet they arrived on the same day. Do you think the Polish mail system needs to move into the 21st century? It's kind of like our current government.

 Szczęśliwy, aby otrzymać ten obraz gitary wysłałem do naszej wnuczki, Nikki, a otrzymała ją w czasie świąt Bożego Narodzenia. Teraz może się zacząć jej lekcje z własną gitarą. Ona już gra na fortepianie i oboju, więc będzie to miły dodatek do swoich muzycznych talentów. Kto wie, czy ona praktykuje wiele mogła być tak dobry jak Gabriella Quevedo, młodej dziewczyny ze Szwecji, który ma dużo wideo w serwisie YouTube. Wysłałem Nikki link do nich, aby dać jej trochę inspiracji. Moja muzyczna kariera zakończyła lat temu ale ciągle dwie gitary i obecnie należą do bratanka i wnuczka.


Joan i ja nasze cotygodniowe zakupy trochę za wcześnie ze względu na wakacje wymyślanie. kosztuje 126 zł za tydzień.

Wcześniej studiował hiszpański potem uczyłem się polskiego. Wciąż nie zrobiłeś pracę domową, ale mam jeszcze tydzień od Zbyszek nie wróci do 4 stycznia. Dostałem jakieś papiery z PZU o samochód i dał je do mojego ubezpieczenia człowieka przetłumaczyć je dla mnie. Jest po prostu zbyt wiele słów techniczne dla mnie to zrobić na własną rękę.

Wciąż otrzymaniu kartki świąteczne z całej Polski i jeden z USA To trochę zabawne, że jeden z USA został wysłany po nich były polskie, a jednak przybył tego samego dnia. Czy uważasz, że polski system elektronicznej musi poruszać się w 21 wieku? To trochę jak nasz obecny rząd.

No comments: