Tuesday, April 10, 2018

A la Joan.

Busy day today. 9:00 met with the surgeon about my hand and he said this will be a 2 phase operation. The 1st next week and after recovery in 8 weeks the major one in June.

Then I picked up the Polish translations of documents and went to the post office only to find out they don't have an airmail service to the U.S, I have to use UPS, DHL or FedEx for that. I know they use to have it but stopped it for whatever reason. I checked DHL, saw they had a location near me, went there but it was not to be found. Calling the main location I found there is one open near Stary Browar so I will go there tomorrow for the mailing. I shudder to think what the cost will be but do I have a choice? Yes, send it regular mail  and hope it gets there in 2 weeks by boat or carrier pigeon.

Got the bad news the author I was to meet next week decided to go to Warsaw instead of here for his visit. It makes sense since his books take place in that area.

Joan made a great dinner tonight, Chicken with white wine and noodle a la Joan. 

Dziś był pracowity dzień. O 9:00 spotkałem się z chirurgiem, by porozmawiać o mojej ręce i on powiedział, że operacja będzie dwustopniowa. Pierwsza  w przyszłym tygodniu i po wygojeniu ręki po 8. tygodniach, następna  w maju.

Potem odebrałem polskie tłumaczenia dokumentów i poszedłem na pocztę tylko po to, aby dowiedzieć się, że nie ma poczty lotniczej do Stanów Zjednoczonych, do tego potrzebuję UPS, DHL lub FedEx. Wiem, że używają tej formy, ale wstrzymali ją z jakiegoś powodu. Sprawdziłem DHL, zobaczyłem, że mają lokal blisko mnie, poszedłem tam, ale nie można było go znaleźć. Dzwoniąc do siedziby, dowiedziałem się, że jest jeden otwarty w pobliżu Starego Browaru, więc pojadę tam jutro w celu wysyłki. Drżę, jak pomyślę, jaki będzie koszt, ale czy mam wybór? Tak, wyślij  zwykłą pocztą i miej nadzieję, że dotrze tam w ciągu 2 tygodni statkiem lub gołębiem pocztowym.

Mam złe wieści o autorze książki, którego miałem poznać w przyszłym tygodniu; postanowił udać się do Warszawy zamiast przyjechać tutaj. Ma to sens skoro impreza z jego książkami tam będzie miała miejsce.

Dzisiaj Joan przygotowała świetny obiad, kurczak z białym winem i makaronem a la Joan.

Hoy fue un día ocupado. A las 9:00 am, me encontré con un cirujano para hablar sobre mi mano y me dijo que la operación sería un proceso de dos pasos. El primero la próxima semana y después de sanar la mano después de 8 semanas, el próximo mes de mayo.

Luego recibí traducciones polacas de documentos y fui a la oficina de correos solo para descubrir que no hay correo aéreo a los Estados Unidos, necesito UPS, DHL o FedEx. Sé que usan este formulario, pero lo sostuvieron por alguna razón. Miré a DHL, vi que tenían un lugar cerca de mí, fui allí, pero no lo encontraste. Al llamar a la sede, descubrí que hay una abierta cerca de Stary Browar, así que iré allí mañana para el envío. Me estremezco, cómo pienso, cuál será el costo, pero ¿tengo otra opción? Sí, envíela por correo postal y espere que llegue allí en 2 semanas por barco o paloma postal.


Tengo malas noticias sobre el autor del libro, que tuve que conocer la próxima semana; decidió ir a Varsovia en lugar de venir aquí. Esto tiene sentido ya que el evento con sus libros tendrá lugar allí.


Hoy, Joan ha preparado una gran cena, un pollo con vino blanco y pasta a la Joan.

No comments: