Thursday, April 12, 2018

Invited.

Normally our shopping day but Joan had enough food left until tomorrow so we go tomorrow shopping.

Finally got a water bill and as I thought we pay nothing this month because we over paid the 2 months we were in Spain just to make sure it was covered.

A nice surprise was this lovely invitation to cousin Marcin's wedding in June. It's so different from the usual formal ones. I like it. The reception will be in Darz Bór near the center of Miłosław. It starts at 16:30. It is an unusual place, picturesquely situated among forests, meadows and ponds. I tried reserving a room but they are all taken already.

Dzisiaj jest nasz zwykły dzień na zakupy, ale Joan miała wystarczającą ilość jedzenia do jutra, więc jutro idziemy na zakupy.

W końcu dostałem rachunek za wodę aby upewnić się, że jest on pokryty i tak, jak myślałem nic nie płacimy w tym miesiącu, ponieważ zapłaciliśmy za te 2 miesiące, kiedy byliśmy w Hiszpanii.

Miłą niespodzianką było  piękne zaproszenie na ślub kuzyna Marcina w czerwcu. To takie różne od zwykłych formalnych przesyłek. Lubię to. Przyjęcie odbędzie się w Darz Bór w pobliżu centrum Miłosławia. Zaczyna się o 16:30. Jest to niezwykłe miejsce, malowniczo położone wśród lasów, łąk i stawów. Próbowałem zarezerwować pokój, ale wszystkie są już zajęte.

Normalmente, nuestro día de compras, pero Joan tenía suficiente comida hasta el día de mañana, así que vamos a ir de compras mañana.

Finalmente recibí una factura de agua y, como pensé, no pagamos nada este mes porque pagamos los 2 meses que estuvimos en España solo para asegurarnos de que estaba cubierto.

Una agradable sorpresa fue esta hermosa invitación a la boda del primo Marcin en junio. Es tan diferente de los habituales formales. Me gusta. La recepción será en Darz Bór, cerca del centro de Miłosław. Comienza a las 16:30. Es un lugar inusual, pintorescamente situado entre bosques, prados y estanques. Traté de reservar una habitación, pero ya están tomadas.

No comments: