Wednesday, April 18, 2018

FTM

I had a  problem putting some information into my "tree" today and went to the FTM Live Chat for help. They actually do help you and solved my problem. It seems my computer had the wrong time for Poznań and when I tried to enter the data it said the time stamp was not correct. I couldn't figure out what that meant until Tiffany from Live Chat told me to check the World Clock for Poznań time and I found out my computer was 8 minutes behind time. As soon as I corrected it, everything worked just fine. That's another reason why I use Family Tree Maker for genealogy.. support.

A beautiful day. Sunny, very Spring-like, lots of green appearing and a sunny sky. Finished watching a Netflix serial, La Casa de Papel. It's a Spanish serial but if you can find it with English subtitles I would definitely recommend it. It's a rather unique story, only 2 seasons.

With warm weather here it's time to bring out the chairs for the balcony but first I should do a little cleaning of the floor tiles. 2 of the new ones already have cracks in them and I hope it doesn't lead to another leakage to the neighbor below us. Actually, I should paint the little guard rail on top of the sidewall also but that can wait another year. I don't want to be too ambitious :-) Last year we only sat out there twice because we were rarely home during good weather.

Dzisiaj miałem problem z umieszczeniem niektórych informacji w moim "drzewie"  i połączyłem się na żywo na czat FTM, by uzyskać pomoc. Oni faktycznie pomagają i rozwiązali mój problem. Wygląda na to, że mój komputer  w Poznaniu miał nieprawidłowy czas i kiedy próbowałem wprowadzić dane informował, że sygnatura czasowa nie była poprawna. Nie mogłem się zorientować, co to znaczyło, dopóki Tiffany z Live Chat nie powiedziała mi, abym sprawdził zegar światowy dla Poznania i dowiedziałem się, że mój komputer był 8 minut opóźniony. Jak tylko to poprawiłem, wszystko działało dobrze. To kolejny powód, dla którego używam Family Tree Maker do tworzenia drzewa genealogicznego – pomoc.

Piękny dzień. Słoneczny, bardzo wiosenny, dużo zieleni i słoneczne niebo. Zakończyłem oglądanie serialu Netflix, La Casa de Papel. To hiszpański serial, ale jeśli można go znaleźć z angielskimi napisami, zdecydowanie polecam. To dość wyjątkowa historia, tylko 2 sezony..

Przy ciepłej pogodzie czas wynieść krzesła na balkon, ale najpierw powinienem trochę posprzątać płytki podłogowe. Dwie z nowych mają już pęknięcia i mam nadzieję, że nie doprowadzi to do kolejnego przecieku do sąsiada pod nami. Właściwie powinienem pomalować małą barierkę na ścianie bocznej, ale to może poczekać jeszcze rok. Nie chcę być zbyt ambitny :-) W zeszłym roku siedzieliśmy tam tylko dwa razy, ponieważ podczas dobrej pogody rzadko byliśmy w domu.


Tuve un problema para poner algo de información en mi "árbol" hoy y fui al FTM Live Chat en busca de ayuda. En realidad te ayudan y resolvieron mi problema. Parece que mi computadora tuvo un mal momento para Poznań y cuando traté de ingresar los datos, me dijo que la marca de tiempo no era correcta. No pude entender lo que eso significaba hasta que Tiffany, de Live Chat, me dijo que revisara el reloj mundial para la hora de Poznań y descubrí que mi computadora tenía 8 minutos de retraso. Tan pronto como lo corrigí, todo funcionó bien. Esa es otra razón por la que uso Family Tree Maker para la genealogía ... apoyo.

Un día hermoso. Soleado, muy parecido a la primavera, con muchas formas verdes y un cielo soleado. Terminó de ver una serie de Netflix, La Casa de Papel. Es un serial en español, pero si lo puedes encontrar con subtítulos en inglés, definitivamente lo recomendaría. Es una historia bastante única, solo 2 temporadas.


Con un clima cálido aquí es hora de sacar las sillas para el balcón, pero primero debo hacer un poco de limpieza de las baldosas del piso. 2 de los nuevos ya tienen grietas y espero que no conduzca a otra fuga hacia el vecino que está debajo de nosotros. En realidad, debería pintar el pequeño guardamanos sobre la pared lateral también, pero eso puede esperar otro año. No quiero ser demasiado ambicioso :-) El año pasado solo nos sentamos allí dos veces porque rara vez estábamos en casa cuando hacía buen tiempo.
1 comment:

GoogleGaggler said...

What a classically lovely photo of that park--
this is so much the 'old-world'of Europe...such charming sites/sights!

I have to chuckle (though I'm sure you two don't!)-- you really have a
'tradition' going there in your apartment, re: the 'History of the
Balcony Leaks"! (hope this year, those tiles hold)....;~{}!!