Sunday, April 01, 2018

A wish.

Happy Easter to you. One wish on this day....that God comes back and saves this human race he created before we destroy it.

Wesołej Wielkanocy. Jedno życzenie w tym dniu ... że Bóg powraca i ratuje ludzką rasę, którą stworzył, zanim ją zniszczymy.

Felices Pascuas para ti. Un deseo en este día ... que Dios regrese y salva a esta raza humana que él creó antes de que la destruyamos.

No comments: