Monday, April 09, 2018

Malta Shopping Center2 years ago, 5 blocks from the Malta shopping center, they opened the largest in Poland,  named Posnania. Malta was suppose to be turned into an Office park but that didn't happen. I have hear stories that Malta is a ghost town with very few stores left because most of them moved to Posnania. We went there today just to see what it really looks like. In one way it is like a ghost town, VERY few customers but we saw only three stores that were gone or closed, everything else is still there. The bottom picture used to be our favorite store, Marks and Spencer but they went back to England. We have too many shopping malls in Poznań in my opinion.

We picked up our Polish tax return forms from our tax adviser this morning. We overpaid by 1000 PLN so it will be coming back to us.

Tomorrow I pick up the translations of documents so I can mail the originals back to the U.S. for the Apostille stamps. I hope all goes well there. I think it will take at least 1 month to get them back and that may be wishful thinking.

2 lata temu, 5 bloków od centrum handlowego Malta, otworzyli największą w Polsce, nazwaną Posnania. Malta miała zostać zamieniona w park biurowy, ale tak się nie stało. Słyszałem historie, że Malta jest miastem-widmem z niewielką liczbą sklepów, ponieważ większość z nich przeniosła się do Posnanii. Poszliśmy tam dzisiaj tylko po to, aby zobaczyć, jak to naprawdę wygląda. W pewnym sensie jest to jak miasto duchów, BARDZO niewielu klientów, ale widzieliśmy tylko trzy sklepy, które zniknęły lub zamknięte, wszystko inne nadal tam jest. Dolne zdjęcie było naszym ulubionym sklepem, Marks i Spencer, ale wrócili do Anglii. W moim przekonaniu mamy w Poznaniu zbyt wiele galerii handlowych.

Od dziś rano skorzystaliśmy z naszych polskich formularzy zwrotu podatku od naszego doradcy podatkowego. Nadpłaciliśmy 1000 zł, więc do nas wróci.

Jutro odbieram tłumaczenia dokumentów, dzięki czemu mogę przesłać oryginały z powrotem do Stanów Zjednoczonych po pieczęcie Apostille. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Myślę, że to zajmie co najmniej 1 miesiąc, aby je odzyskać, a to może być myślenie życzeniowe.


Hace 2 años, a 5 cuadras del centro comercial de Malta, abrieron la más grande de Polonia, llamada Posnania. Se suponía que Malta se convertiría en un parque de oficinas, pero eso no sucedió. He oído historias de que Malta es un pueblo fantasma con pocas tiendas porque la mayoría se mudaron a Posnania. Fuimos allí hoy solo para ver cómo es realmente. De alguna manera, es como un pueblo fantasma, MUY pocos clientes pero solo vimos tres tiendas que se habían ido o cerrado, todo lo demás sigue ahí. La imagen inferior solía ser nuestra tienda favorita, Marks y Spencer pero volvieron a Inglaterra. Tenemos demasiados centros comerciales en Poznań, en mi opinión.

Recogimos nuestros formularios de devolución de impuestos polacos de nuestro asesor fiscal esta mañana. Pagamos en exceso por 1000 PLN, por lo que regresará a nosotros.

Mañana recojo las traducciones de los documentos para poder enviarlos por correo a los EE. UU. Para las estampillas de la Apostilla. Espero que todo vaya bien allí. Creo que llevará al menos 1 mes recuperarlos y eso puede ser una ilusión.

No comments: