Saturday, April 07, 2018

Getting ready.

I finally got confirmation that I need birth certificates for myself and Joan , our marriage license and all need the Apostille,  They said they may need other documents but they couldn't tell me what until they have those 3. Both of my parents were born in America, their parents were from Poland but they were born Americans. I suspect I will have to prove the connection to Poland through my mothers or fathers parents so I also am going to get their birth certificates...with Apostille. It took about 3 hours to fill out all the forms today to mail in once I receive them back from the translator. Now it is a matter waiting for postal deliveries, each office to issue the Apostille, sending my parents certificates for Apostille and waiting to receive all back in Poland. When that is accomplished I take them to the Polish Registry office and THEN they will tell me what else I need. If they told me now I could be gathering those documents. Funny how things work in Poland but probably not ONLY Poland.  By ordering those stamps and documents directly from the states of origin, I paid $60. That's less than half the price of 1 Apostille stamp from any company on the internet.

A beautiful day today in Poznań,, 21c, 72F, and sunny all day. Just to check, we went to the rynek and were surprised tat no outside cafes were yet being built. Normally, April 1st is the day when they are allowed to begin but that was Easter this year so, naturally, nothing happened. I thought by now there would be some construction going on because the warmer weather is coming. I was wrong.

I have an appointment with the hand surgeon for Tuesday to fix the same problem with the little finger but this time on the right hand, If this is from an inherited disease I would like to know who to thank :-) The actual surgery won't be for a few weeks so this is just a check by the surgeon to see what he can do. Maybe I should just tell him to take it off completely. Woodworkers usually have one finger missing anyway :-)

W końcu dostałem potwierdzenie, że potrzebuję świadectw urodzenia dla siebie i Joan, naszej licencji małżeństwa i wszyscy potrzebują Apostille, Powiedzieli, że mogą potrzebować innych dokumentów, ale nie mogli mi powiedzieć, dopóki nie otrzymają tych 3. Oboje moich rodziców urodziło się w Ameryce ich rodzice pochodzili z Polski, ale urodzili się Amerykanami. Podejrzewam, że będę musiał udowodnić związek z Polską za pośrednictwem rodziców moich matek lub ojców, więc ja również dostanę ich świadectwa urodzenia ... z Apostille. Wypełnienie wszystkich formularzy w dniu dzisiejszym zajęło około 3 godzin po otrzymaniu ich od tłumacza. Teraz jest to kwestia czekania na doręczenia przesyłek pocztowych, każde biuro wydaje apostille, wysyłając zaświadczenia moich rodziców o Apostille i czekając na wszystkich w Polsce. Kiedy to się dokona, zabieram je do polskiego biura rejestru, a następnie powiedzą mi, czego jeszcze potrzebuję. Gdyby mi teraz powiedzieli, mógłbym zebrać te dokumenty. Zabawne, jak to działa w Polsce, ale chyba nie TYLKO w Polsce. Zamawiając te pieczątki i dokumenty bezpośrednio ze stanów pochodzenia, zapłaciłem 60 $. To mniej niż połowa ceny 1 znaczka apostille od dowolnej firmy w Internecie.
Piękny dzień dzisiaj w Poznaniu ,, 21c, 72F i słonecznie przez cały dzień. Żeby sprawdzić, poszliśmy na rynek i byliśmy zaskoczeni, że nie było jeszcze budowanych kawiarni na zewnątrz. Zwykle 1 kwietnia jest dniem, w którym można je rozpocząć, ale w tym roku była to Wielkanoc, więc oczywiście nic się nie wydarzyło. Pomyślałem, że teraz będą trwały prace budowlane, ponieważ nadchodzi cieplejsza pogoda. Myliłem się.
Mam umówiony termin z chirurgiem ręki na wtorek, aby naprawić ten sam problem z małym palcem, ale tym razem po prawej stronie, Jeśli to z dziedzicznej choroby chciałbym wiedzieć, komu podziękować :-) Faktyczna operacja wygrała " Przez kilka tygodni to jest tylko czek chirurga, żeby zobaczyć, co może zrobić. Może powinienem po prostu powiedzieć mu, żeby zdjął go całkowicie. Stolarze zwykle i tak mają jeden palec :-)


Finalmente obtuve la confirmación de que necesito certificados de nacimiento para mí y para Joan, nuestra licencia de matrimonio y todos necesitamos la Apostilla. Dijeron que podrían necesitar otros documentos, pero no pudieron decirme hasta que los tengan. 3. Mis padres nacieron en América, sus padres eran de Polonia pero nacieron estadounidenses. Sospecho que tendré que demostrar la conexión con Polonia a través de mis padres o padres, así que también voy a obtener sus certificados de nacimiento ... con Apostilla. Tomó cerca de 3 horas completar todos los formularios hoy para enviarlos por correo una vez que los recibí del traductor. Ahora es un asunto a la espera de entregas postales, cada oficina para emitir la Apostilla, enviando a mis padres certificados de Apostilla y esperando recibir todo de regreso en Polonia. Cuando eso se logra, los llevo a la oficina del Registro Polaco y LUEGO me dicen qué más necesito. Si me dijeran ahora, podría reunir esos documentos. Es curioso cómo funcionan las cosas en Polonia, pero probablemente no solo en Polonia. Al ordenar esos sellos y documentos directamente desde los estados de origen, pagué $ 60. Eso es menos de la mitad del precio de 1 sello de Apostilla de cualquier empresa en Internet.Un hermoso día hoy en Poznań ,, 21c, 72F, y soleado todo el día. Solo para comprobarlo, fuimos al rynek y nos sorprendió que aún no se hubieran construido cafés fuera. Normalmente, el 1 de abril es el día en que se les permite comenzar, pero eso fue la Pascua de este año, así que, naturalmente, no pasó nada. Pensé que a estas alturas ya estaría en construcción porque el clima es más cálido. Estaba equivocado.Tengo una cita con el cirujano de mano para el martes para arreglar el mismo problema con el dedo meñique, pero esta vez en la mano derecha, si esto es de una enfermedad hereditaria, me gustaría saber a quién agradecer :-) La cirugía real ganó ' Estará durante algunas semanas, así que esto es solo un control del cirujano para ver qué puede hacer. Tal vez debería decirle que se lo quite por completo. Por lo general, a los trabajadores de la madera les falta un dedo :-)

No comments: