Sunday, July 05, 2020

Rest?

A day of rest, normally, but since Joan had no exercises we did some today. After that, we watched old movies, played Scrabble, and rested. Tonight we had cheeseburgers for dinner. Last night I made pasta covered with Cherry soup and cherries.

Dzień odpoczynku, jak zazwyczaj, ale skoro Joan nie miała żadnych ćwiczeń, to dzisiaj trochę ćwiczyliśmy. Potem oglądaliśmy stare filmy, graliśmy w Scrabble i odpoczywaliśmy. Dziś wieczorem na kolację zjedliśmy cheeseburgery. Ostatniej nocy zrobiłem makaron pokryty zupą wiśniową i wiśniami.

Un día de descanso, normalmente, pero como Joan no tenía ejercicios, hicimos algunos hoy. Después de eso, vimos películas antiguas, jugamos Scrabble y descansamos. Esta noche cenamos hamburguesas con queso. Anoche hice pasta cubierta con sopa de cerezas y cerezas.

No comments: