Friday, July 31, 2020

Finally.

Yes, finally the shopping is done, cost 167 PLN($43). The exchange rate has been plummeting down for the last month, hence the higher cost in dollars.

I had a rather shocking, not really to me, revelation today in Carrefour. I stepped on a weight scale today and discovered I have lost 10kg(22lbs) since coming back from Spain. I could see it in my upper torso the most. Maybe it's the stress that has caused it. Checking online statistics for my height and weight, it says my weight is perfect but my body appearance has changed a lot. I'm going to buy a scale for the house and check it weekly.

On such a nice weather day, we spent a couple of hours at the Empik cafe, talking and having cold coffee. It's good to be outside on such a day.

My Polish teacher has me writing a daily diary, in Polish. It's not so easy. So many words I use I have to look up in a dictionary.

Poland reported a new single-day high for Covid-19. confirming more than 650 new cases. It surpassed the previous day high of 615.

Tak, w końcu zakupy są zrobione, koszt 167 zł (43 dolary). Kurs wymiany gwałtownie spada od ostatniego miesiąca, stąd wyższy koszt w dolarach.

Miałem dziś w Carrefourze raczej szokujące, niezupełnie dla mnie objawienie. Wszedłem dziś na wagę i odkryłem, że schudłem 10 kg (22 funty) od powrotu z Hiszpanii. Najbardziej widziałem to w górnej części tułowia. Może to stres, który to spowodował. Po sprawdzeniu statystyk online dotyczących mojego wzrostu i wagi stwierdzam, że moja waga jest idealna, ale wygląd mojego ciała bardzo się zmienił. Mam zamiar kupić wagę do domu i sprawdzać ją co tydzień.

W taki pogodny dzień spędziliśmy kilka godzin w kawiarni Empik, rozmawiając i pijąc zimną kawę. Dobrze jest w taki dzień wyjść na zewnątrz.

Mój polski nauczyciel kazał mi pisać codzienny pamiętnik po polsku. To nie takie łatwe. Tak wielu słów, których używam, muszę poszukać w słowniku.

Polska odnotowała nowy jednodniowy szczyt dla Covid-19. potwierdzając ponad 650 nowych przypadków. Przekroczył poziom 615 z poprzedniego dnia.
  • 03'26
    Poland reports record daily spike in COVID-19 cases
AUDIO
 1
  • 03'26
    Poland reports record daily spike in COVID-19 cases


Sí, finalmente la compra está hecha, cuesta 167 PLN ($ 43). El tipo de cambio se ha desplomado durante el último mes, de ahí el mayor costo en dólares.

Tuve una revelación bastante impactante, no realmente para mí, hoy en Carrefour. Hoy pisé una báscula y descubrí que he perdido 10 kg (22 lb) desde que regresé de España. Lo pude ver en la parte superior de mi torso al máximo. Tal vez es el estrés que lo ha causado. Al revisar las estadísticas en línea de mi altura y peso, dice que mi peso es perfecto pero que la apariencia de mi cuerpo ha cambiado mucho. Voy a comprar una báscula para la casa y revisarla semanalmente.

En un día tan agradable como el clima, pasamos un par de horas en el café Empik, hablando y tomando un café frío. Es bueno estar afuera en ese día.

Mi profesor de polaco me tiene escribiendo un diario, en polaco. No es tan fácil. Tantas palabras que uso tengo que buscarlas en un diccionario.

Polonia informó un nuevo máximo de un día para Covid-19. confirmando más de 650 nuevos casos. Superó el máximo del día anterior de 615.

No comments: