Friday, September 23, 2016

Browar.

Nice day today and with nothing special we had to do we went to Browar just to walk around and see what's new. Joan was going to look at some books but forgot her glasses so that didn't happen. She was up early, 7:30, for no special reason, just couldn't sleep. I didn't get up until 9:30 and was still a little tired. After all, I am a year older than her. :-)  Joan is back to looking for new recipes. She found one, Duck and Cherry Pie, that she said sounds interesting so she may be trying it in the near future. Oh Boy!! When we were done in Browar and did more walking looking at a few new buildings that have been erected or renovated in the last year.

I had a few phone calls from friends asking how Joan was and were just checking in on us in general. That was nice. Since this all started, about 65 people have been in touch, 50 of which are friends or acquaintances or just people who know us.

The weather has been a little cooler than the last three weeks and we had one day of rain which I thought was good for the farmers. Still sunny most of the time and it is suppose to stay like this until next Wednesday.

Dzisiaj był ładny dzień  i nie mając nic specjalnego do zrobienia poszliśmy do Browaru, po prostu pochodzić i zobaczyć, co nowego. Joan miała zamiar spojrzeć na kilka książek, ale zapomniała  okularów, więc nic z tego nie wyszło. Była  wcześnie na nogach, bo o 07:30, bez specjalnego powodu, po prostu nie mogła spać. Ja nie wstałem przed 9:30 i nadal jestem trochę zmęczony. Ostatecznie, jestem od niej o rok starszy. :) Joan wróciła do poszukiwań nowych przepisów kulinarnych. Znalazła jeden pod nazwą kaczka i placek z wiśniami, o którym powiedziała, że brzmi ciekawie więc może go wypróbuje  w najbliższej przyszłości. O chłopie!! Kiedy skończyliśmy obchód Browaru, udaliśmy się na dalszy spacer patrząc na kilka nowych budynków, które zostały wzniesione lub odnowione w ciągu ostatniego roku.

Miałem kilka telefonów od znajomych pytających, jak się Joan miewa i po prostu, by sprawdzić, co u nas. To było miłe. Kiedy to wszystko się zaczęło, około 65 osób pozostało z nami w kontakcie, z których 50 to są przyjaciele lub znajomi lub po prostu ludzie, którzy nas znają.

Dzisiaj było trochę chłodniej niż przez ostatnie trzy tygodnie, a jednego dnia mieliśmy deszcz, co uważam, że było dobre dla rolników. Nadal jest słonecznie przez większość czasu i przypuszcza się, że tak pozostanie do środy w przyszłym tygodniu.

No comments: